6570 sayılı kanun kalktı mı?

Gayrimenkul kiraları hakkında kanun olan ve 1955 yılının Mayıs ayında kabul edilen 6570 sayılı kanun kalktı mı?

6570 sayılı kanun kalktı mı?

Kategori: Emlak Terimleri

6570 sayılı kanun kalktı mı?

1955 yılının Mayıs ayında kabul edilen Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun olan 6570 sayılı kanun kalktı mı sorusunun yanıtı haberimizde bulunuyor. Bu kanun içeriğinde kiracı ile ev sahibi arasındaki hukuka ilişkin hükümleri barındırıyor.


6570 sayılı kanun kalktı mı?

6570 sayılı kanun, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkındaki kanunda belirtilen hükümlere göre yürürlükten kalktı.


1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren 6101 sayılı kanununda bulunan; 6570 sayılı kanuna ilişkin hükümler madde 10 ve geçici madde 1'de belirtilmişti;


Yürürlükten kaldırılan kanun

MADDE 10 –  18/5/1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.


GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 6570 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca açılmış ve henüz karara bağlanmamış olan davaların, sulh hukuk mahkemelerinde; bunlardan temyiz aşamasında bulunanların ise, Yargıtayın ilgili dairesinde, ayrıca bir işlem yapılmasına ve karar verilmesine gerek olmaksızın görülmelerine devam olunur.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ