Apartman giderleri kiracıya mı, ev sahibine mi aittir?

Kiracı olarak oturduğunuz binada ortak yakıt ödeme zamanı geldi ve aynı zamanda bina badanası yapılıyor. Bu durumda apartman giderleri kiracıya mı, ev sahibine mi aittir?

Apartman giderleri kiracıya mı, ev sahibine mi aittir?

Kategori: Emlak Terimleri

Apartman giderleri kiracıya mı, ev sahibine mi aittir?

Apartman giderleri, hem kiracının hem ev sahibinin ödemesi gereken giderler olarak 2'ye ayrılır. Bu durumda apartman giderleri kiracıya mı, ev sahibine mi aittir sorusunun yanıtı, giderler hem kiracıya hem ev sahibine aittir. Bu durumda apartman giderlerinin paylaşımı söz konusu olur.


Apartman giderleri ayrımı şu şekildedir;

- Kiracının ödemekle yükümlü olduğu giderler; kiracının şahsi hizmetine ayrılan giderler örneğin kapıcı ücreti, ortak elektrik, ortak su parası veya yakıt gideri gibi...

- Ev sahibinin ödemekle yükümlü olduğu giderler; ana yapıya ait masraflar örneğin boya, badana, kalorifer kazanı değiştirilmesi gibi...


Bu husus, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesine ele alınmıştır;

Madde 20 –  Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; 

Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ