Apartman yönetimi denetçi görevleri!

Apartman yönetiminin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini denetçi vasfına sahip kimseler denetler. İşte apartman yönetimi denetçi görevleri...

Apartman yönetimi denetçi görevleri!

Kategori: Emlak Terimleri

Apartman yönetimi denetçi görevleri!

Kat maliklerinin çoğunluğu ile seçilen apartman yöneticisi ya da yönetim kurulunun sorumluluğunda olan bazı görevler bulunuyor. Bu görevlerin yerine getirilip, getirilmediğini denetçiler kontrol ediyor. İşte apartman yönetimi denetçi görevleri..


Apartman yönetimi denetçi görevleri..

Apartman yönetimi denetçi görevleri Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37. maddesinin (E) bendinde yer alıyor.


E) Yönetimin denetlenmesi:

Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.


Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.


Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.


Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, 1'den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comemlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ