Apartman yönetimi nereye şikayet edilir?

Apartman yönetimi görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde, apartman sakinlerinin söz konusu yönetimi şikayet etme hakkı bulunuyor. Peki apartman yönetimi nereye şikayet edilir? Yanıtı haberimizde...

Apartman yönetimi nereye şikayet edilir?

Kategori: Emlak Terimleri

Apartman yönetimi nereye şikayet edilir?

Apartmanlarda seçilen yönetimin yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları bulunuyor. Bu görevlerin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi apartman huzurunu ve düzenini sağlıyor. Peki yönetimin görevini yerine getirmediğini farz edelim. Bu durumda kat maliklerinin yönetimi şikayet etme hakkı bulunuyor. Peki apartman yönetimi nereye şikayet edilir, merak ediyorsanız yanıtı haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.


Apartman yönetimi nereye şikayet edilir sorusunun yanıtından önce, apartman yönetiminin yerine getirmesi gereken görevlere değinelim. Yöneticinin sorumluluğunda olan görevler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


Madde 35– Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; 

b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;

h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması.


Apartman yönetimi nereye şikayet edilir?

Apartman yönetiminin görevini yerine getirmemesi halinde konu ile ilgili ilk olarak denetçilerin yönetime uyarıda bulunması gerekiyor. Yapılan uyarıdan sonra Genel Kurul'da alınan kararların yerine getirilmemesi durumunun devamı halinde, kat malikleri yöneticinin görevlerini ihmal ettiği gerekçesi ile ilgili Sulh Ceza Mahkemelerine dava açabiliyor.


Kısaca özetlemek gerekirse;

* Yönetimin görevleri ile ilgili sorunların denetçilere bildirilmesi,

* Denetçilerin ilgili sorun hakkında yönetime uyarıda bulunması,

* Yapılan uyarıdan sonra sorunun devamı söz konusu olduğu zaman ise Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ