Aydın Kuşadası'nda Nazilli Sitesi'nde 110 bin TL'ye denize sıfır yazlık!

T.C. Kuşadası İzale-i Şüyu Satış Memurluğu, Aydın ili Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah mahalesi Kadıkalesi mevkiindeki Nazilli Sitesi'nde bulunan denize sıfır konumdaki yazlık konutu 110 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 17 Nisan 2012 Salı günü 13:30-13:40 s

Aydın Kuşadası'nda Nazilli Sitesi'nde 110 bin TL'ye denize sıfır yazlık!

Kategori: İhale

 

Verilen ilan şöyle;

 

T.C. KUŞADASI İZALEİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No : 2012/2 Satış (Satılmasına karar verilen Gayrimenküllerin Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı)

 

GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE EVSAFI: Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Hacıfeyzullah mahallesi, Kadıkalesi mevkiinde kain, 259 ada, 14 parsel sayılı, 153.27-m2 yüzölçümlü. Ana Taşınmaz nitelik: Bahçeli Kargir Ev, Cilt:23, Sayfa:2205,Zemin tipi:Ana taşınmaz. Zemin No:14503648 de kayıtlı taşınmaz. Satışa konu taşınmaz,Kuşadası ilçesi Kadıkalesi mevkiinde NAZİLLİ SİTESİ içerisinde 199 Kapı numaralı taşınmazdır. Sitenin denize göre en arka sıralarında yer almaktadır.ilçe merkezine 11 .Km. denize yaklaşık 350 metre mesafededir, içerisinde bulunduğu site denize sıfır konumdadır. Nazilli sitesi Kuşadasının en eski sitelerinden olup,çevresi tamamen yazlık evlerle çevrilidir.Kullanım olarak 2 konut tabir edilen yazlık mevkiidir.Ulaşımı rahattır.Taşınmaz ve bulunduğu mevki,Belediye ve diğer resmi kurumların getirmiş oldukları altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Taşınmazın içi kıymet takdir tarihinde gezilememiş olup, özellikleri dış konum bilgilerine göre yapılmıştır. Mesken tek katlı olup,55.00-m2 kullanım alanına sahiptir.Salon,mutfak,2 oda.ve banyodan müteşekkildir. Bitişik parselle ikiz nizamda yapılaşmıştır.Üzeri kiremit çatı,iç ve dış kapılar yağlı boyalı ahşaptır. Dışlarda saç panjur vardır.lç duvarlarda ince sıva üzeri badanadır.Banyoda duvarlar yarıya kadar fayans.yerler kalebodurdur.Tabanlar eski tip mozaik karoplaktır.Mutfak bankosu mermer.dolaplar yağlı boya ahşap.Tezgah üstü ayna fayanstır. Dış teras üzerinde üstü eternit pergole vardır.Ve teras çevresi demir korkulukludur .Kullanılır durumdadır.Ancak ilk yapıldığı halinin üzerine kapsamlı tamir ve tadil görmemiştir.Bilirkişilerce taşınmaza,Site içerisindeki konumu,emsal taşınmazlardaki alım satım rayiçleri,ilçe merkezine mesafesi, altyapı hizmetlerinden faydalanması yerleşik alan oluşu,ulaşım rahatlığı gibi hususlarda nazara alınarak TOPLAM : 110.000.00-TL değer takdir etmişlerdir.

İMAR DURUMU : Kuşadası Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 24.01.2012 tarih ve 441 -1617 saylılı imar durumu yazısında: "..Taşınmaz 12 L I nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar paftasındaki durumu : 3 Derece,Arkeolojik Sit alanı sınırı içerisinde bulunmaktadır. Alanla ilgili planlama çalışmaları devam etmektedir.Bu hali ile imarsızdır.." olarak bildirilmiştir. MUAMMEN BEDELİ: 110.000.00-TL dir. SATIŞ ŞARTLARI:

1- Birinci açık artırma : 17.04.2012-SALI günü Saat: 13.30-13.40 saatleri arasında: Kuşadası Adalet Sarayı İkinci kat MEZAT salonu 202 nolu ODA'da açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve: paylaştırma, giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çHfrnazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla, 27.04.2012-CUMA günü saat: 13.30-13.40 saatleri arasında Kuşadası Adalet Sarayı İkinci kat MEZAT Salonu 202 nolu odada ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada'da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelin %40'nı bulması ve satış isteyenin alacağına,rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası,peşin para(Döviz cinsinden para kabul edilemez) veya bu miktar kadar milli bir bankanın,dosya bilgilerini haiz KESİN ve SÜRESİZ ibaresini taşıyan teminat mektubunu vermeler lazımdır.lhaleye iştirak edeceklerden hissedar olanlardan hissesi teminatı karşılamadığında FARK TEMİNATI dosyaya bloke edeceklerdir. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 1/2 nispetinde Tapu alım harcı,Binde 4,95 oranında ihale damga vergisi ile Şartnamede belirtilen ve Vergi Dai.Müd.bildirildiği üzere,%1-K.D.V. Oranları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler.Tellaliye.Karar harcı.Varsa Veraset intikal ve  Emlak  vergi borçları ile,Yargılama ve Satış memurluğu masrafları.ve sair.ücretleri,hissedarların hisseleri oranında, hisselerinden kesilerek satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve Temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri müteselsilen mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta gideri verildiği,takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı 2012/2 Satış dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 28/02/2012

(*)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İIK m.126) B.13798 www.bik.gov.tr

 

İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ