Besaş Toptan Gıda Satış Merkezi icradan satılık! 8 milyon TL!

İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İzmir İli, Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi, 2807 ada, 27 parselde yer alan 18 bin 186 metrekare alanlı Besaş Toptan Gıda Satış Merkezi Bloğu'nu satışa sunuyor

Besaş Toptan Gıda Satış Merkezi icradan satılık! 8 milyon TL!

İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2011/1

İzmir 1.Sulh Hukuk Mahkemesince satış sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı icra iflas Kanun Hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkul tapunun  İzmir  ili Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi Cilt: 3, Sayfa No: 470, Ada 2807, Parsel 27'de kayıtlı 18.186,00 m2 yüzölçümlü,AnaTaş.Nitelik: Tarla ve Kule yazılı taşınmaz Akarcalı Mahallesi 1039 Sok. No. 130 Konak izmir adresindeki Besaş Toptan Gıda Satış Merkezi ve etrafındaki alan olup,

İmar Durumu: İzmir Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi,229 Pafta,2807 Ada,27 Parsel sayılı taşınmaz Mer'i imar planında;Kısmen jeolojik yapı yasağında,kısmen yolda,kısmen.E=3.00,Hmax=Serbest nizamda Metropoliten Aktivite bölgesinde kalmakta olup imar Kanununun 18. ve 23 .madde hükümlerine tabidir. Parsel dosyasından yapılan tetkikte parsel üzerinde 17.10.1973 tarihli trafo yeri yapılması hususunda ruhsat bulunmaktadır denilmektedir.

Bilirkişi Raporunda; Taşınmazın konumu itibariyle ulaşım ve taşıma imkanlarının iyi durumda,taşınmazın güneyinde ve batısında 1-3 katlı konut tipinde yapılaşmaların yoğunlukta olduğu,taşınmazın yaklaşık 7.450 m2 lik kısmının Metropoliten Aktivite Merkezine yaklaşık 9.150 m2 lik kısmının jeolojik Yapı Yasağında kalan alana kalan kısmının yola isabet ettiği ,c i varı ndaki yol ve alt yapı hizmetlerinin tamamlanmış olduğu ve taşınmazın tüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkanının bulunduğu taşınmazın cephe olduğu 1139 sokağa Yeşildere caddesinden giriş-çıkış imkanı bulunmakta,taşınmaz üzerine isabet eden Besaş Toptan Gıda Satış Merkezi Bloğu 159,0 m2 alanlı sundurmanın yapı sınıfı II./B grubu olarak belirlenmiş,satış merkezi olarak kullanılan esas kısmı ile kompleksin. Batı cephesinde yönetim birimleri (Müdüriyet, Muhasebe, Yemekhane, Mutfak, Wc/Lavabolar,Vb. )olup toplam 2.145,00 m2 alanlı yapıların sınıfı lll./A grubu olarak belirlenmiş, bloğun (girişe göre) sağ tarafında 431,00 m2 alanlı deponun yapı sınıfı I./B grubu olarak belirlenmiş,satış merkezinin arkasında kalan ve bu kısımdan girilip çıkılan depoya bitişik olarak aynı nitelikte arka bahçeden girilen ayrı bir depo ünitesi olup 71.0.0*m2 alanlı deponun yapı sınıfı II./B grubu olarak belirlenmiş,parselin kuzey hududunda yer alan blokta tamirhane ile hekimlik bürosu ve jeneratör odalarını içeren tek katlı kargir hizmet bloğu bulunmakta, parselin güney ucunda toplantı salonu olarak kullanılan sosyal tesis toplam 199,00 m2 alanlı yapıların sınıfı III./A grubu olarak belirlenmiş,yönetim birimleri dışındakiler % 20 oranında yıpranmalı,yönetim birimlerinin % 10 oranında yıpranmalı olduğu,açık alanların durumu:genellikle asfalt kaplanmış olup bazı kısımlar betondur. Olumlu yönde etkileyen hususlar; ana cadde üzerinde ve geniş alanlı olması,alt yapılarının bulunması,trafik ve ulaşım sorunlarının bulunmaması şehir ve ilçe merkezlerine eşit uzaklıkta bulunması, metropoliten aktivite bölgesinde kalması,olumsuz yönde etkileyen hususlar;imar düzenlemesi yapılmamış olması, imar planında kısmen jeolojik yapı yasağında, kısmen yolda kalması imar kanunun 18 ve 23 mad. hükümlerine tabi olması imar uygulaması sonucu en fazla % 40 oranında yola ve kamusal alanlara terk yapılmasının mümkün olması,mevcut durumu itibariyle yeni inşaata uygun olmayıp ancak üzerindeki yapıların amaçları doğrultusunda kullanılma durumu bulunması,taşınmazın batısında ve güneyinde düzensiz gecekondu tipinde yapılaşmaların bulunması tüm alt yapılarının mevcut olmaması üzerindeki binaların belli oranda yıpranmış bulunması hususları göz önüne alınarak değerlendirildiği belirtilmiştir.

Tapu kaydının Şerh Beyan, irtifak hanesinde:30.06.1973 tarih 3472 Yev. nolu Eshot Genel Müdürlüğünce Trafo yapılmak üzere şekilde sarı boyalı 33 m2 yer üzerinde izmir Belediyesi lehine daimi irtifak hakkı tesisi şerhi olup bu şerh ile yükümlü olarak satılacaktır.

Taşınmaz üzerinde Konak Bel.Gel. Müd, Basmane Vergi D. Şef., Kordon Vergi D. Müd.,ce konulan haciz şerhlerinin bulunduğu,

SATIŞ ŞARTLARI: İHALESİ İZMİR 1 .SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONUNDA YAPILACAKTIR.

MUHAMMEN KIYMETİ: 8.000.000,00.TL

1.İHALESİ :06.06.201i Günü Saat 14.00-14.15 arasında;
yapılacaktır. Bu artırmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kıymetinin % 60'ını bulmaz veya alıcısı çıkmazsa 2.ihalesi yine aynı mahkemede 10 gün sonra
yapılacaktır.

2.İHALESİ :16.06.2011 Günü saat 14.00-14.15 arasında;
yapılacaktır.Bu artırmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kıymetinin % 40'nın altında satılmayacaktır.ihaleye girmek isteyenler % 20 nakti teminatlarını izmir LSulh Hukuk Mahkemesinden alacakları yazı ile Türkiye Vakıfbank Şubesi Adliye Bürosuna yatıracaklardır.ihaleye girmek isteyenler satış şartnamesini okumuş,kapsamını aynen kabul etmiş sayılırlar, ihaleye bedelinden başkaca alım harcı,damga resmi,katma değer vergisi alıcısına aittir.
Satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açıktır, ilan olunur.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com
emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ