Birecik Belediyesi'nden satılık 7 işyeri ile 30 dükkan! 139 bin TL'ye!

Birecik Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait 37 dükkan ve arsayı satıya çıkardı

Birecik Belediyesi'nden satılık 7 işyeri ile 30 dükkan! 139 bin TL'ye!

Kategori: İhale

Satışa çıkarılan dükkanların kullanım alanları 15 metrekare ile 87 metrekare arasında değişirken metrekare birim fiyatları için 1600 lira istendi. Tahmin fiyatları 24.960 lira ile 139.456 lira arasında değişen dükkanların geçici teminatları ise 748 lira ile 4.183 lira arasında yer alıyor.

Toplam 7 arsa için metrekare birim fiyatlarını 120 lira ile 130 lira arasında belirleyen Bilecik Belediyesi tahmin fiyatlar için 30.240 lira ile 58.333 lira arasında değişen rakamlar tayin etti. Geçici teminatlar için de 907 lira ile 1.750 lira arasında yer alan fiyatlar istendi. İhale 20/04/2012 Cuma Günü Saat:14.00’da Birecik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Detaylar şöyle:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Birecik Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Birecik İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda mahalle, Ada, Parsel imar durumu, yüz ölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar ihale yoluyla 20/04/2012 Cuma Günü Saat:14.00’da Birecik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

SIRA

NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN

(M²) İMAR DURUMU RAİÇ BEDEL

(M²) MUHAMMEN

BEDEL GEÇİCİ

TEMİNAT

1 MEYDAN 1 22 87,16 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 139.456,00 TL 4.183,68 TL

2 MEYDAN 1 23 84,14 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 134.624,00 TL 4.038,72 TL

3 MEYDAN 1 26 82,67 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 132.272,00 TL 3.968,16 TL

4 MEYDAN 1 27 36,70 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 58.720,00 TL 1.761,60 TL

5 MEYDAN 1 28 25,86 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 41.376,00 TL 1.241,28 TL

6 MEYDAN 1 29 30,36 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 48.576,00 TL 1.457,28 TL

7 MEYDAN 1 30 17,76 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 28.416,00 TL 852,48 TL

8 MEYDAN 1 31 20,84 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 33.344,00 TL 1.000,32 TL

9 MEYDAN 1 32 35,49 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 56.784,00 TL 1.703,52 TL

10 MEYDAN 1 33 51,13 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 81.808,00 TL 2.454,24 TL

11 MEYDAN 1 34 48,65 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 77.840,00 TL 2.335,20 TL

12 MEYDAN 1 35 21,92 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 35.072,00 TL 1.052,16 TL

13 MEYDAN 1 36 37,21 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 59.536,00 TL 1.786,08 TL

14 MEYDAN 1 37 19,70 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 31.520,00 TL 945,60 TL

15 MEYDAN 1 38 27,59 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 44.144,00 TL 1.324,32 TL

16 MEYDAN 1 39 65,67 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 105.072,00 TL 3.152,16 TL

17 MEYDAN 1 40 55,98 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 89.568,00 TL 2.687,04 TL

18 MEYDAN 1 41 29,79 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 47.664,00 TL 1.429,92 TL

19 MEYDAN 1 42 57,56 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 92.096,00 TL 2.762,88 TL

20 MEYDAN 1 43 15,67 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 25.072,00 TL 752,16 TL

21 MEYDAN 1 44 15,64 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 25.024,00 TL 750,72 TL

22 MEYDAN 1 45 15,61 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 24.976,00 TL 749,28 TL

23 MEYDAN 1 46 18,44 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 29.504,00 TL 885,12 TL

24 MEYDAN 1 47 51,28 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 82.048,00 TL 2.461,44 TL

25 MEYDAN 1 48 22,27 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 35.632,00 TL 1.068,96 TL

26 MEYDAN 1 49 32,30 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 51.680,00 TL 1.550,40 TL

27 MEYDAN 1 50 15,87 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 25.392,00 TL 761,76 TL

28 MEYDAN 1 51 15,60 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 24.960,00 TL 748,80 TL

29 MEYDAN 1 52 16,15 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 25.840,00 TL 775,20 TL

30 MEYDAN 1 53 22,70 (B-1) (bitişik nizamlı tek katlı Ticari alanı) 1.600,00 TL 36.320,00 TL 1.089,60 TL

31 KARŞIYAKA 158 11 330,48 Arsa 130,00 TL 42.962,40 TL 1.288,87 TL

32 KARŞIYAKA 158 12 448,72 Arsa 130,00 TL 58.333,60 TL 1.750,01 TL

33 KARŞIYAKA 102 80 308,40 Arsa 125,00 TL 38.550,00 TL 1.156,50 TL

34 KARŞIYAKA 102 81 252,00 Arsa 120,00 TL 30.240,00 TL 907,20 TL

35 KARŞIYAKA 102 82 252,00 Arsa 120,00 TL 30.240,00 TL 907,20 TL

36 KARŞIYAKA 102 85 288,99 Arsa 125,00 TL 36.123,75 TL 1.083,71 TL

37 KARŞIYAKA 102 86 252,00 Arsa 120,00 TL 30.240,00 TL 907,20 TL

1 - Taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sürküsü

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

h) Birecik Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Birecik Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4 - Söz konusu satış ihalesi 20/04/2012 Cuma günü Saat 14.00’da Birecik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 19/04/2012 Perşembe günü saat 17.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Geçici teminat satış bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

Ödeme: Ödemenin tamamı Peşin olarak yapılacaktır.

İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

2295/1-1

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com

 

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ