Bodrum'da Kalekent Sitesi'nde 60 bin TL'ye arsa! İcradan!

Bodrum 2. İcra Müdürlüğü, Muğla ili Bodrum ilçesi Akyarlar köyündeki Kalekent Sitesindeki dubleks mesken imarlı boş arsayı 60 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü 11:30-11:40 saatleri arasında gerçekleşecek

Bodrum'da Kalekent Sitesi'nde 60 bin TL'ye arsa! İcradan!

Kategori: İhale

Verilen ilan şöyle;

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

BODRUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

 

Dosya No: 2009/7402 Satılmasına Karar verilen taşınmazın Cinsi, Niteliği, Kıymeti ve Önemli Özellikleri:

1- Tapu Kaydı: Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar Köyü, 2637 parsel, 7.770,00 m2 yüzölçümlü. Ana Taşınmaz niteliği Arsa. 14 nolu bağımsız bölüm. 1/32 Arsa paylı TAM hisseli DUBLEKS MESKEN Hali Hazır Durumu : Tapu kaydının beyanlar hanesinde yazıldığı üzere iş bu bağımsız bölümün yer aldığı parsel “Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri içerisinde bulunmaktadır" Ayrıca III. Derece arkeolojik sit alanı şerhi mevcuttur. Bodrum Şehir merkezine 22 km’dir. Civar parsellerde yapılaşma mevcut olup yazlık konut amaçlı olarak kullanılmaktadır. Site genel görünüm olarak alt yapısı bitirilmiş, çevre düzenlemesi kısmen yapılmıştır. İş bu bağımsız bölüm arsa konumundadır. Su basmanı atılmış olduğu belirlenememiştir. Komşu 13 nolu dubleks mesken inşa edilmiştir.

İmar Durumu : Parsel imar uygulaması sonucu oluşmuş net imar parselidir. Parselde kat irtifakı . kuruludur. 14 nolu dubleks mesken yeri, 14 nolu dubleks meskene ayrılan arsa payının kooperatif yetkililerinde de belirtildiği üzere boş arsa konumunda olduğu beyan ve ifade edilmiştir.Taşınmaz Turgutreis Belediyesince verilme 05.09.2011 tarih M.48.8 TUR.0.00.00.09/425-2533 sayılı yazı ekindeki imar durum belgesine göre Turizm + ILKonut alanında kalan taşınmazda TAKS %10 KAKS %20. h=6,50 m'dir.Taşınmaz Akyarlar Köyü Tuzla-Aspat mevkiinde yer almaktadır. İş bu mesken KALEKENT Sitesi içerisinde yer almaktadır.

Muhammen Bedeli: 60.000,00 TL K.D.V Oranı: %18 Satış Saati: 11:30 -11:40 Arası Satış Şartları :

1- Satış 21.05.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Bodrum 2. İcra Müdürlüğü Onü (Koridor) - Bodrum Adliyesi Bitez - BODRUM adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 31.05.2012 günü Bodrum 2. icra Müdürlüğü önü (Koridor) - Bodrum Adliyesi Bitez - BODRUM adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki. artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, Tapu Harcı alıcı payı, İhale Damga Vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve Tellaliye Ücreti ve Tapu Harcı satıcı payı satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bsilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 02.04.2012 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (İİK m. 126) Örnek No:27

B.21664 www.bik.gov.tr

 

İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ