ÇİMSA'nın Mersin'deki antreposu 2 milyon TL'ye icradan satılık!

T.C. Mersin 6. İcra Müdürlüğü, Mersin ili Akdeniz ilçesi Yaka mahallesinde bulunan ve ÇİMSA fabrikasına ait antrepo, 2 katlı ev ve 2 ahır depo, 2 milyon 89 bin 250 TL'den satışa çıkarıldı

ÇİMSA'nın Mersin'deki antreposu 2 milyon TL'ye icradan satılık!

Kategori: İhale
Verilen ilan şöyle; 


T.C. MERSİN 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

DOSYA NO: 2009/12305 Esas

Satılmasına Karar Verilen Gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı:

Mersin İli, Akdeniz ilçesi, Yaka mahallesi, 953 parsel, 27.842,00 m2 yüzölçümlü, 2 kat ev Antrepo 2 Ahır Depo vasfında kayıtlı i taşınmaz, adı geçen taşınmaz Mersin ili Akdeniz ilçesi, sınırları içerisinde ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde arsadır, İmar planında E=0,60 sanayi tesis alanına isabet etmektedir. Fiilen meskun yerler arasında bulunan taşınmaz, belediyenin yol, ulaşım, su, çöp toplama, ilaçlama hizmetlerinden ve diğer kamu hizmetleri olan elektrik, aydınlatma ve telefon hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge Mersin-Adana karayoluna 550 m mesafede olup, bölgede çok sayıda bakliyat fabrikası, dağınık yerleşim ve yapılaşma mevcuttur. Tarsus organize sanayi bölgesi, Şişecam grubu fabrikaları gibi büyük sanayi kuruluşlarına yakın bir mesafede, Çimsa A.Ş. fabrika sahasına bitişik durumdadır. Ayrıca bu bölgede tarıma dayalı sanayi ile paketleme, depolama tesisleri de yoğunluktadır. Adı geçen taşınmazın etrafı sıvasız briket duvar ile çevrili olup kömür depolama sahası olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz ÇİMSA fabrikasına ait antrepo olarak kullanılmakta olup içerisinde duvar kenarlarında dikili bulunan 22 adet kavak ağacından başka herhangi bir muhtesat yoktur. Söz konusu muhtesatlardan sadece duvar kenarlarında 22 adet kavak ağacı dışında herhangi bir muhtesat bulunmamaktadır.

Taşınmaz toplamda 2.089.250,00-TL muhammen bedelle satışa çıkartılmış olup bedel Mersin 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 23.11.2011 tarih ve 2011/730 E. Sayılı 2011/880 K. sayısı ile kesinleşmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış Mersin 6. İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Birinci satış 04.09.2012 SALI günü SAAT: 10:00-10:10 saatleri arasında Mersin 6. icra Müdürlüğünde tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunun ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 14.09.2012 CUMA günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40+ satış masrafını geçmesi ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi ; düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale bedeli üzerinden %18 KDV, damga vergisi, 1/2 tapu alım harç ve masrafları ve tahliye, teslim giderleri alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ve 1/2 tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarının hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/12305 E. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10.07.2012

(İc.İf.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 46181-www.bik.gov.tr)


İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ