Değer artışı kazancı, gelir vergisine tabi!

şžükrü Kızılot, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde 'Gayrimenkul sattın vergiyi atladın işte çözüm' başlıklı yazıyı Mali Yaklaşım adlı köşesinde kaleme aldı...

Değer artışı kazancı, gelir vergisine tabi!

Gayrimenkul sattın vergiyi atladın işte çözüm

Bu durumda olan, onbinlerce yüzbinlerce kişi var.

Her yıl bir milyon civannda gayrimenkul satılıyor.

Bunların bir kısmım inşaat firmaları satıyor. Bir kısmım da şahıslar.

İnşaat firmalarının sattığı gayrimenkullerde sorun yok. Onların muhasebe ile uğraşan elemanları ve danışmanları var. Neyin nasıl olması gerektiğini biliyorlar.
 
GAYRİMENKUL SATAN VATANDAşž

Vatandaşın durumu farklı.

Önemli bir kısmı, gayrimenkul satışı sonucu ortaya çıkan kazanan, 'değer artışı kazancı' olarak gelir vergisine tabi olduğunu bilmiyor.

Önce, bilmeyenler için olayın yasal dayanağım belirtelim.

Gelir Vergisi Kanunu diye bir kanun var.

Bu Kanunun, Mükener 80/6. maddesi gayrimenkul satışındaki değer artışı kazana ile ilgili.

Birlikte okuyalım:
'GVK Mükerrer Madde 80/6: İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıklan gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde (1 Ocak 2007 tarihinden önce edinilen gayrimenkullerde 4 yıl içinde) elden çıkartılmasından doğan kazançlar (kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatlan dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)

Bu maddede geçen 'elden çıkarma' deyimi, yukanda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştrnlması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.'
Bir takvim yılında elde edilen kazanan, 2010 yılında 7.700 TL, 2011 yılında da 8.000 TL'si gelir vergisinden müstesnadır.

MADDE NE DİYOR

Tahmin ediyorum, yasa maddesi size biraz kanşık geldi.

Kısaca özetleyelim. Diyor ki;

1) Sattığın gayrimenkulu MİRAS ya da BAĞIşž suretiyle edindiysen, rahat ol.

Hangi süre içinde ve kaç liraya satüysan 1 TL dahi gelir vergisi yok.

2) Miras ya da bağış dışında edindiğin gayrimenkulu, 5 yıl içinde (1 Ocak 2007'den önce edindiğin gayrimenkulu 4 yıl içinde) elden çıkardıysan, bundan doğan kazana 'değer artışı kazana' olarak beyan edip, gelir vergisi ödeyeceksin. Kazancının belli bir kısmım da (2010'da 7.700, 201 l'de 8 bin TL'sini) gelir vergisinden müstesna tutarım.

Olay bu...

'Efendim 3 yıl önce aldığım gayrimenkulu sattım ama üç yü önceki maliyetini esas almak insafsızlık değil mi' diye soranlar için de açıklayalım. Maliyet bedelini ÜFE'ye göre yükseltebiliyorsunuz.

çÖZÜM NE

çözüm çok basit; Torba Yasa.

'O da ne' diye soranlar, birkaç gün beklesinler.

Önümüzdeki hafta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bu yasada yer alan 'MATRAH ARTIRIMI' maddesine göre, vergi mükellefi değilseniz, sembolik bir vergi ödeyip, yüzbinlerce belki de milyonlarca lira cezayı ödemekten kurtulacaksınız.

Bu tutar, 2006'da satılan gayrimenkullerde 1.274 TL, 2007 için 1.376 TL, 2008 için 1.496 TL, 2009'da satılan için de 1.630 TL.

Konuya ilgi duyanlar; 15,16 ve 17 şžubat tarihli Hürriyet'teki yazılarımda, daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler.

Gayrimenkul satişını gizleyenler, unutmayın; MATRAH ARTIRIMI sizin için en pratik ve en düşük maliyetli çözüm...
Hürriyet/şžükrü KIZILOT

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ