Dosya masrafı Tüketici Hakem Heyeti dilekçe örneği!

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/B maddesinde yer alan hükümlere göre, tüketiciler daha önce ödedikleri dosya masrafını geri alabiliyor. İşte dosya masrafı Tüketici Hakem Heyeti dilekçe örneği...

Dosya masrafı Tüketici Hakem Heyeti dilekçe örneği!

Kategori: Emlak Terimleri

Dosya masrafı Tüketici Hakem Heyeti dilekçe örneği!

Konut kredisi dosya masrafı adı altında tüketicilerden talep edilen paraların geri ödenmesine ilişkin Yargıtay karar aldı. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/B maddesinde açıklanan bu karara göre, tüketiciler konut kredisi dosya masrafının iadesini isteyebiliyor.


Bu noktada, konut kredisi dosya masrafını geri almak isteyenlerin izlemeleri gereken bir yol bulunuyor. İlk olarak, konut kredisi kullandıkları bankaya, kendisinden alınan dosya masrafının ne için alındığına dair bir dilekçe göndermeleri gerekiyor.


Daha sonra ise iş Tüketici Hakem Heyetine dilekçe göndermeye geliyor. Tüketici Hakem Heyeti dosya masrafı na ilişkin gönderdiğiniz dilekçeyi inceleyerek, dosya masrafınızı geri alabilmeniz için yasal işlemlere başvuruyor.


Kredi kullanılan kuruluştan alınan bilgi ve belgelere göre tüketiciden kesilen miktar 1.161,67 TL’nin altında olduğu takdirde yaşanılan yerin ilçe kaymakamlığında bulunan hakem heyetine gönderilecek dosya masrafı Tüketici Hakem Heyeti dilekçe örneği aşağıda ye alıyor:


Tüketici Hakem Heyeti dilekçesi..


…………………. Kaymakamlığı


Tüketici  Sorunları  Hakem  Heyeti Başkanlığına


Başvuran  : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Karşı Taraf  :  ……… Bankası A.Ş 


Konu  : Dosya masrafının iadesi 


Değeri : ……… TL 


Açıklamalar :   

a. Bankanın ……………… şubesinden kullanmış olduğum krediler nedeniyle …… TL kredi-dosya masrafı kesintisi yapılmıştır.


b. Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir.


Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.


c. 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.


Sözleşme de içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan ücretler haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir. 

Sonuç ve İstem :Yukarı da izah etmeye çalıştığım ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

a. Bankanın kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan alınan …… TL kredi-dosya masrafı ücretinin ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, 

b. Yapılan masrafların karşı tarafa tahmiline, 

c. Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,


Karar verilmesini arz ve talep ederim. 


…… /..…/...........

İsim ve İmza

Ek  : Sözleşme

Ödeme Planı ve ekleri sureti

Ödeme belgeleri
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ