Düzce'de icradan 501 bin TL'ye satılık tavuk kümesi ve tarla!

Düzce 3. İcra Müdürlüğü, Düzce İli, Merkez Hacı Atıf Köyü, çıtakpınarı mevkii, 229 nolu parselde yer alan 13 bin 80 metrekare alanlı kargir tavuk kümesi malzeme deposu ve tarla vasıflı taşınmazları satışa sunuyor

Düzce'de icradan 501 bin TL'ye satılık tavuk kümesi ve tarla!

Düzce 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

DÜZCE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAşžINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2011/802

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği.kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1- TAPU KAYDI: Düzce ili merkez Hacı Atıf köyü çıtakpınarı mevkinde bulunan tapunun 229 no.lu parselini teşkil eden 13.080,00 m2 miktarında kargir tavuk kümesi malzeme deposu ve tarla niteliğinde tam hisseli taşınmaz.

ÖZELLİKLERİ: Taşınmazın kuzey doğu hududunun bir kısmı tarla yoluna cepheli vaziyette olup üzerinde aktif halde bulunan tavuk kümesi olarak kullanılmakta olan tek katlı bir yapı (90,23 m x 10,55 m ebadında 951,07 m2 ve 50,40 m x 9,84 m ebadında 495,94 m2 kullanım alanına sahip yan duvarları örülmüş dış cephesinin bir kısmı sıvanmış ve tamamı kireç badanalı, çatısı örtülü ve hali hazırda aktif), yine tek kat yapılmış ve mesken olarak kullanılan bir bina (tek katlı dik çatılı, betonarme tarzda inşa edilmiş, mesken olarak kullanılan 12,30 m x 4.10 m ebadında 50.43 m2 kullanım alanına sahip dik çatılı, betonarme tarzda inşa edilmiş mesken) ile bu binanın arkasında çelik kontrüksiyonlu depo olarak kullanılan bir yapı (eve bitişik durumda 35.50 m x 12.30 m ebadında 436.65 m2 kullanım alanına sahip çelik kolonlar üzerine oturtulmuş çelik kontrüksiyonlu bir çatı makası ve üzeri saç, yanları kısmi duvar ile örtülmüş) ve bu deponun arka tarafında iki yan duvarları yıkık halde bulunan atıl vaziyette olan bir yapı bulunmaktadır.

İMAR DURUMU: il Özel idaresi imar ve Kentsel iyilleştirme Müdürlüğü tarafından dosyaya gönderilmiş olan cevabi yazılarında tespit konusu parselin köy yerleşik alan içerisinde bulunmakta olduğu bildirilmiş olup söz konusu parsel için Vl.2.1.4. Uygulama hükümlerinde yer almayan konularda 2.11.1985 gün ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Plansız Alanlar Yönetmeliği' hükümleri uygulanır. Vl.2.1.5. Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca konuttan başka yapılacak tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler arabalık, samanlık, ahır, ağıl, yalnızca ailenin tüketimine yönelik olmak üzere yapılan ve ticari amacı bulunmayar depolar ile köy kahvesi, bakkal, sosyal tesis vb. yapılardır.

SATIşž SAATİ: 14:30 -14:40 Arası MUHAMMEN BEDELİ: 501.561,89 YTL

Satış şžartları:

1- Satış 26.08.2011 günü yukanda belirtilen saatler arasında DÜZCE ADLİYESİ MEZAT SALONU'nda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 05.09.2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi, alıcıya ait tapu harç ve masrafları ile K.D.V. alıcıya aittir. Vergiler, tellaliye ve satıcıya ait tapu harcı satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİK m.12) ('(ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com
emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ