EGE-SEV Yapı Kooperatifi'nde 130 bin TL'ye! İcradan!

Urla Sulh Hukuk Satış Memurluğu, İzmir İli, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, Eski Gülbahçe Mevkii, 2716 parselde yer alan 305 metrekare alanlı bahçeli iki katlı kargir ev vasıflı 1. kat 2 nolu bağımsız bölüm konutu satışa sunuyor

EGE-SEV Yapı Kooperatifi'nde 130 bin TL'ye! İcradan!

Urla Sulh Hukuk Satış Memurluğu tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. URLA SULH HUKUK SATIşž MEMURLUĞU TAşžINMAZIN ACIK ARTIRMA İLAN

DOSYA NO: 2011/1 TA. SATIşž

Karşıyaka 1.Sulh hukuk Mahkemesinin kesinleşmiş ilamları gereği hissedarlar arasında taksimi mümkün bulunmayan ve satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen taşınmazın cinsl,kıymeti,adet,evsafı;

İzmir ili Urla İlcesi Gülbahce mahallesi Eski Gülbahce mevkiinde 2716 parselde 305 m2 yüzölçümlü olarak bahçeli iki katlı kargir ev vasfıyla 1.kat 2 nolu bağımsız bölüm olarak mesken vasfıyla ve gülbahce mahallesi 2674,3571,3576 parsel sayılı taşınmazlarda ortak yer şerhi ile kayıtlı olup, taşınmaz halen EGE-SEV yapı kooperatifleri inşaatı bünyesinde 1/2 arsa paylı, 1 katta 2 nolu bağımsız bölüm olup halen oturulur durumda 83.15 m2 inşaat alanlı 3 oda, salon .mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmakta olup işbu bölüm 2674-3571-3576 nolu deniz kenarında üzerinde sosyal tesis, yüzme havuzu ve spor tesisleri bulunan parseller üzerinde de irtifak hakkı olup, bu özellikleriyle tümü 130.000,00.TL Kıymetindeki taşınmazdır.

İmar durumu: Urla Belediye Bsk.yazılarında gülbahce mahallesi 2716 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. Köy yerleşik alan sinin içinde kalmaktadır. 1/25000 ölçekli  İzmir  kentsel nazım imar planı plan notlarına göre bu alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar inşaat emsali 0,50 den iki katlı (hmax=6,50m) tek yapı için İnşaat izni vardır denilmekledir.

SATIşž şžARTLARİ:

1- Tasınmazın 1.satisı 16/08/2011 Salı günü saat 14.30 den 14.40'a kadar Urla Adliyesi Yazı isleri müdürlüğünde adresinde acık arttırma sureli İle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüchanlı atacaktılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydı ile 26/08/2011 cuma günü saat 14.30 dan 14.40'a kadar ikinci arttırmaya çıkartılacaktır, bu arttırmada da rüchanlı alacaklar var ise alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40'ını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en cok arttırana ihale olunur.

2- Arttırmaya İştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20'sl oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde İ.İ.K.130. mad gereğince (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale pulu tapunun alım harcı ve masrafları gayrimenkulün teslim masrafları KDV alıcıya aittir. Tapunun satım harcı taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3- Taşınmazı satın alanlar İhaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal İ.İ.K. madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

4- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair ola iddialarının dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan harle bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde Ödenmez ise İcra İflas Kanununun 133.maddesi gereğince ihale fesih edilir, iki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden diğer zararlardan alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil edilecektir. Tahsil edilecek bu fark öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- şžartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için URLA ADLİYESİ YAZI İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE acık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- is bu satış İlanı ilgililerin adreslerine gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması durumunda ve adresleri bilinmeyen ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere gazetede'yayınlanan ilanı tapuda adresi olmayanlar için İ.İ.K.madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başka bilgi almak isteyenlerin 2011/1 TA. satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları İlan olunur. 06/07/2011 (İ.İ.K.m.126).

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ