Elbistan'da 3 milyon TL'ye icradan iki arsa!

T.C. Elbistan Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Kümbet mahallesi Tekke Yeri mevkiinde bulunan iki arsayı toplam 3 milyon 70 bin TL'den ayrı ayrı satışa çıkardı. Satış, 13 Şubat 2012 Pazartesi günü yapılacak

Elbistan'da 3 milyon TL'ye icradan iki arsa!

Verilen ilan şöyle;

T.C. ELBİSTAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2011/9 Satış

Satılmasına karar yerilen gayrimenkulun cinsi kıymeti, adedi, evsafı;

1 - Kahramanmaraş İli Elbistan ilçesi Kümbet Mahallesi. Tekke Yeri mevkii 177 ada 6 parsel sayılı taşınmaz 4.203.00 m2 alana sahip tarla olarak kayıtlı ise de arsa vasfını kazanmış durumdadır. Taşınmaz kadastro parseli olup, henüz imar parseline dönüştürülmemiştir, imar parseline dönüştürülürken düzenleme ortalık payı (%40)'nın düşülmesi gerekmektedir.

Toplam muhammen bedeli 1.050.750,00 TL dir.

2- Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Kümbet Mahallesi, Tekke Yeri mevkii 177 ada 7 parsel sayılı taşınmaz 8.077.00 m2 alana sahip tarla olarak kayıtlı ise de arsa vasfını kazanmıştır. Taşınmaz kadastro parseli olup, henüz imar parseline dönüştürülmemiştir, imar parseline dönüştürülürken düzenleme ortalık payı (%40)'nın düşülmesi gerekmektedir. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 25-30 yıllık su basman kotuna kadar yapılmış taş bir temel bulunmakladır. Günümüz deprem ve TS yönetmeliklerine aykırı yapılmış olan bu temel üzerine herhangi bir yapı inşa edilmesi mümkün olmayıp yıkılması gerekmekte bu nedenle de herhangi bir değeri bulunmamaktadır Toplam muhammen bedeli 2.019.250,00 TL dir.

İMAR DURUMU: Taşınmazların ana yola cepheli kısımları bitişik nizam 4 kat, %50 imarlı, arka cephede bulunan ve 12 m2 lik yola cepheli kısımlar ayrık nizam 3 kat %40 imarlı, 7 m2 lik yola cepheli kısımlar ayrık nizam. 2 kat. (140 imarlıdır. Her türlü belediye ve medeni hizmetlerden faydalanmaktadır Satışa Konu Parsellerin Satış Günü ve Saati:

1-177 Ada 6 parsel Nolu taşınmazın 1. satışı 13/02/2012 günü saat 14,00-14 ;20 Arası 2-177 Ada 7 parsel Nolu taşınmazın 1. satışı 13/02/2012 günü saat 14,30-14:50 Arası Satış Şartları;

1- Satış 13/02/2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Hukuk Mahkemeleri Yazı İsleri Müdürlüğü adresinde açık artırma suretiyle Yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 23/02/2012 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır . Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lâzımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotel sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isleyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 12.12.2011 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK m. 126)

www.bik.gov.tr (Basın:79109)

İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ