Emlak vergisi cezası için uzlaşma ve indirimden yararlanılır

Posta Gazetesi Yazarı Ekrem Sarısu, "Emlak vergisi cezası için uzlaşma ve indirimden yararlanılır. değil, yasa ve yönetmeliklerin dediği olur. Çünkü, ne kadar zafiyete uğratılırsa uğratılsın, Türkiye bir hukuk devletid

Emlak vergisi cezası için uzlaşma ve indirimden yararlanılır

Soru: Dairemize kat mülkiyetine geçtiğimiz yıl taşındık. Yıl sonuna kadar yapmam gereken  Emlak  Vergisi bildirimini mayıs ayı içinde yaptığımdan dolayı belediye, 2010 yılında ödeyeceğim Emlak Vergisi kadar da vergi ziyaı cezası kesti. Kesilen vergi ziyaı cezası için uzlaşma talep ettim. Ancak belediye vergi dairesi yetkilileri, "Emlak Vergisi'nde uzlaşma yok" diye talebimi reddetti. Madem uzlaşma yok, cezada indirim talebi de bulundum. İndirim talebimi de aynı gerekçe ile reddettiler. Bu işlerden anlayan bir iki kişi, uzlaşmanın da indirimin de olduğunu söyledi. Ne yapmam gerekiyor? Mehmet BİCİ Cevap: Emlak Vergisi Kanunu'nun `Usul Hükümleri' başlıklı 37'nci maddesi, Emlak Vergisi Kanunu'na göre alınacak vergiler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanacağını hüküm altına almıştır. Dolayısıyla Emlak Vergisi uygulamasında kesilen vergi ziyaı cezası için, VUK'un Ek 1'inci maddesinde yer alan `Uzlaşma' ve 376'ncı maddesinde yer alan indirim hükümlerinin de uygulanması gerekiyor. Nitekim, belediyelerde uzlaşma ve indirim müesseselerinin nasıl uygulanacağı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve 1 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan `Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği'nde açıklanmıştır. Gerek belirttiğimiz yasa hükümleri, gerekse İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan söz konusu yönetmelik hükümlerine göre, adınıza kesilen vergi ziyaı cezasının, talebiniz doğrultusunda Uzlaşmaya veya indirime tabi tutulması gerekmektedir. Yazılı başvurunuzu yapın. Verecekleri cevaba göre gerekirse hakkınızı yargıda aramanız da mümkün. Belediyenin değil, yasa ve yönetmeliklerin dediği olur. Çünkü, ne kadar zafiyete uğratılırsa uğratılsın, Türkiye bir hukuk devletidir.
Ekrem Sarısu/Posta

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ