MENU
reklam

X Reklamı Kapat

X Reklamı Aç

28.11.2014 03:16

alabalık çiftliği

alabalık çiftliği

Su ürünleri  üretme alanlarının kiralanması yetkisinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 'na  devredilmesinin ardından, bakanlık, bu alanların kiralanmasına ilişkin kriterleri  oluşturmaya başladı


alabalık çiftliği

alabalık

Bakanlık öncelikle, su ürünleri üretim alanlarının birim kiralama
ücretini, AB 'deki emsallerini dikkate alarak düşürmeyi öngörüyor. Halen 4 bin 500
liraya kadar ulaşan denizlerde bir dekar balık üretim alanının kiralama
ücretinin, bin lira veya altına düşürülmesi bekleniyor. Kiralama bedelleri
belirlenirken, AB 'deki ücretler de dikkate alınacak. çevreye duyarlı yatırım
yapan, yüksek teknoloji kullanan, kıyıdan daha uzağa kurulan, büyük ve entegre
üretim yapan balıkçılık tesislerinden daha düşük kira alınacak.

Kiralama ücretlerinin indirilmesi nedeniyle üretim maliyetleri düşecek
olan balık çiftlikleri, daha ucuza balık satabilecek. Böylece, halen kişi başına
yılda 8,5 kg olan balık tüketiminin artırılması da hedefleniyor. AB 'de, kişi
başına yıllık balık tüketimi 25 kg civarında.

Torba...