Geri alım hakkı nedir?

Geri alım hakkı sözleşmesinin mutlaka noterde düzenlenmesi gerekiyor. 'Geri alım hakkı nedir' ve 'maliyeti nedir' diyorsanız haberimizi okuyun...

Geri alım hakkı nedir?

Kategori: Emlak Terimleri


Geri alım hakkı, malını satan kişinin sattığı malı alıcıdan geri satın alma hakkını saklı tutmasını barındırıyor. Noterde düzenlenen sözleşme ile uygulamaya konulan geri alım hakkı, satış esnasında veya satıştan sonra yapılabiliyor. Geri alım hakkının tesis edilme süresi ise en fazla 10 yıl. Geri alım hakkının, yeni sahibin mal üzerindeki haklarını kullanmasına engel teşkil etmesi ise mümkün değil. 


Geri alım hakkının geçerli olabilmesi için şu belgelerin temin edilmesi gerekiyor; 


*Noter tasdikli sözleşme, 

*Talebi yapanın nüfus cüzdanı veya pasaportu,

*Taşınmaz mal bir bina ise, Deprem Sigortası zorunluluğu. 


Geri alım hakkının maliyeti 

Geri alım hakkında karşılaşılacak masraflarda şu şekilde; 


1- Satış anında resmi senet düzenlenmek üzere tesis ediliyorsa işlem için harç tahsil edileceğinden ayrıca bu hakkın tesisi için harç alınmaz. 

2- Geri alım hakkının tapu siciline şerhi için düzenlenecek resmi senet nedeniyle, geri alım hakkının kullanılmasında ödenecek bedel üzerinden bu hakları edinenlerden Binde 7.5 oranında damga resmi tahsil edilir.  

3- Ayrıca noterden düzenlenmişse, hakkı iktisap edenden binde 5.94 oranında tapu harcı tahsil edilir. 

4- Döner sermaye İşletmesince belirlenen oranda ücret emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ