2946 sayılı Kamu

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu

11 Kasım 1983 yılında 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Kanunu kapsamında yer alan kamu konutları ile ilgili hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...

 Kamu binalarının

Kamu binalarının kira bedelini piyasa belirleyecek!

Hazine Müsteşarlığı, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ile İslami bankacılığa uygun devlet kâğıdı sukuk (kira sertifikası) ihracı yapmayı planlıyor

Bakanlıklar ihale yasaklarını

Bakanlıklar ihale yasaklarını açıkladı!

İçişleri Bakanlığı, MSB ve Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 4734 Sayılı Kamu İhale, 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 9 kişi ve firmaya değişik sürelerle ihalelere katılma yasağı

İkiler İnşaat Şirketi ne

İkiler İnşaat Şirketi'ne 6 ay süreyle tüm ihalelere katılmama cezası verildi!

İçişleri, Tarım ve Köyişleri ile Ulaştırma Bakanlığı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre 4 kişi ve firmaya değişik sürelerle ihalelere katılma yasağı getirdi

Butaşlar Turizm İnşaat

Butaşlar Turizm İnşaat 2 yıl süreyle ihalelerden men edildi!

Butaşlar Turizm İnşaat, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre 2 yıl süreyle tüm ihalelerden men edildi

Çevre ve Orman

Çevre ve Orman Bakanlığı, Ademoğulları İnşaat'ı ihalelerden men etti

Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre Ademoğulları İnşaat'i ihalelerden men etti

TOKİ den Özfidan İnşaat a

TOKİ'den Özfidan İnşaat'a ihalelere katılma yasağı!

TOKİ, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre "Özfidan İnşaat A.Ş." ile ortağı "Enver Gözel"e ihalelere katılma yasağı getirdi

TOKİ den Yonca ve

TOKİ'den Yonca ve Şark İnşaat'a ihale cezası!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, 4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 3 firmaya, 1'er yıl süreyle ihalelere katılma yasağı ge

31 firmaya ihale

31 firmaya ihale yasağı

Başbakanlık, Emniyet, Milli Savunma (MSB), Milli Eğitim (MEB), Sağlık ve Enerji Bakanlıkları ile Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve PTT, 4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre toplam 31 kişi ve firmaya muhtelif sürelerle i


2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu

2946 sayılı Kamu

KAMU KONUTLARI KANUNU

Kanun Numarası : 2946

Kabul Tarihi : 9/11/1983 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 866


Amaç: 

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemektir. 


Kapsam: 

Madde 2 – Bu Kanun; 

a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin 

kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait 

müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı

ortaklıklar,

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss