2b arazi fiyatları


2b arazi fiyatları

2b arazi

2b arazi fiyatları nasıl öğrenilir?

2b arazileri rantı yüksek olan illerde bulunuyor. Arazilerin yüzde 80'i Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde bulunuyor. 2b arazilerin büyük kısmı zeytinlik, narenciye alanları ve otlaklardan oluuyor. Bu alanlar üzerinde su, doğalgaz, elektrik gibi alt yapısı, devlet tarafından sağlanan 400 bin civarında yapı bulunuyor. 


2b arazileri satın almak için belirlenen süre içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılıyor.  2b arazilerin satışı için başvuruda bulunan hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde açıklanıyor. 


2b arazisi başvurusu deftarlıklara ve mal müdürlüklerine yapılabiliyor. Başvuru işlemleri sırasında istenen 2b arazisi parasının Ziraat Bankası şubeleri ve internet üzerinden...