2b arazileri başvuru


2b arazileri başvuru

2b arazileri

2b arazileri için başvurular nereye yapılır?

2b arazileri, ülkemizde orman vasfını kaybetmiş hazine arazilerine deniyor. Bu arazilerin "2b arazisi" olarak anılmasındaki neden ise, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltması olarak ifade ediliyor. Peki 2b arazileri için başvurular nereye yapılır, başvuru süresi ve gereken belgeler nelerdir diyorsanız, hemen yanıtlayalım.


2b arazisi başvuru yerleri

- Defterdarlık,

- Mal müdürlükleri,

- Ziraat Bankası şubeleri ve internet üzerinden "2B ve tarım arazileri" tahsilat hesabı.


2b arazi başvuruları için gereken belgeler

- Başvuru dilekçesi,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Başvuru bedelin yatırıldığına dair makbuz,

- Veraset ilamının onaylı örneği (kanuni mişrasçılardan mirasçı olduğunu gösteren belge)

- Akdi haleflerden ise Kanun yürülüğe girdikten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakat;


Eğer tüzel kişi başvuruda bulunacaksa;

- Gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösteren...