2b arazilerinde başvuru süresi uzadı mı


2b arazilerinde başvuru süresi uzadı mı

2b arazilerinde başvuruAK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç imzasıyla TBMM'ye yeni bir torba teklif daha sunuldu. Teklifle, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’da belirtilen başvuru ve ödeme süresini kaçıranların mağduriyetlerinin giderilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek hukuki ihtilafl arın önlenmesi amacıyla süre uzatımına gidiliyor. 


Kanunda belirtilen süreler içerisinde başvurmayanlara üç ay başvuru süresi, tebligatta belirtilen bedeli üç aylık sürede ödemeyenlere üç ay ödeme süresi verilecek. Kurul, kamu yatırımlarında öncelik belirleyecek.Teklifle Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na “Kurul” tanımı eklenerek, görevleri belirleniyor. Teklife göre kurul ; Kalkınma Bakanı’nın başkanlığında oluşturulan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından önceliğini...