2b arazisi ne demek


2b arazisi ne demek

2b arazisi ne

2b nedir?

2b, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesi B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu kanun maddesinde, orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri hakkında hükümlere yer veriliyor.


6831 Sayılı Orman Kanunu Madde 2:

B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, orman sınırları dışına çıkartılır.


Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır....