2b arazisi rayiç bedelleri


2b arazisi rayiç bedelleri

2b arazisi rayiç

2B arazisi rayiç bedelleri nasıl belirlenir?

Orman vasfını kaybetmiş hazine araziler 2b arazisi olarak tanımlanıyor. "2b", 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. 


2b arazisi, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere deniyor.


2b araziler Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde bulunuyor. 2b arazilerin büyük bir kısmı zeytinlik, narenciye alanları ve otlaklardan oluşuyor. 


2b arazilerin satış işlemleri, 01/05/2010 tarihinden itibaren tespit ve takdir edilen rayiç bedeller üzerinden yapılıyor.  Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanıyor.


Rayiç bedel konut alım-satımlarında belirlenmiş olan bedele deniyor. Rayiç bedelin hesaplanmasında esas olan güncel piyasa koşulları olarak karşımıza çıkıyor. 


2B...