2b devir bedelleri


2b devir bedelleri

2b devir


Orman kadastrosu sınırları dışarısına çıkarılan orman vasfını kaybetmiş kanunun 2B maddesinde bahsi geçen araziler için piyasaya göre 2B rayiç değer tespitinin amacı ile;


-Rayiç bedel tespitinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların engellenmesi,

-Uluslar arası standartlar çerçevesinde değer tespitlerinin yapılması,

-Bilirkişilik görevinin üstlenilmesi,

-Değer tespitlerinde gerekli hukuki durumların ortaya konması

-Doğrudan satış sonrası hak sahiplerinin net bir şekilde ortaya konması,

-Güncelleme listeleri, kadastro tutanakları, kesinleşmiş mahkeme kararlarının incelenmesi,

-Yaşanacak sıkıntılar ve hak mahrumiyetlerinin engellenmesi,

-Satış bedeline esas oluşturacak rayiç bedel tespitinin objektif olarak yapılması,

-Özel kanunlar gereğince değerlendirilen alanların( kıyı alanı, sit alanı, askeri yasak alanı vs.) tespiti,

-Proje alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda kalan taşınmazların değerlendirilmesi,

-Devir bedellerinin tespiti gibi konularda uzman kişilerce değerleme hizmeti verilmiş olacaktır.Nagihan...