2b taşınmazı iadesi nasıl olur


2b taşınmazı iadesi nasıl olur

2b  taşınmazı


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 2B iade işlemleri konusunu iade edilecek taşınmazlar, başvuru süresi ve bedel, iade hakkından yararlanacak kişiler olarak üç bölümde açıklıyor.


İade edilecek taşınmazlar!


Tapu ve kadastro, imar mevzuatına göre kişiler adına oluşturulan ve 2B kapsamında kalması nedeniyle tapuları iptal edilenler iade işlemlerini gerçekleştirecek.


Devlet tarafından; satılan, dağıtılan, trampa edilen, iskanen verilen, özelleştirme suretiyle satılan veya hisseleri devredilen yerlerden tapuda kişiler adına kayıtlı iken 2B kapsamında kalması nedeniyle tapuları iptal edilenler de iade işlemlerini gerçekleştirecek.


İade hakkından yararlanacak kişiler!


2B iade işlemleri kapsamında iade hakkından, taşınmazların en son kayıt malikleri veya kanuni mirasçıları yararlanabilecek.


Başvuru süresi ve bedel!


2B yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yani 28 Nisan 2014 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. 2B iade işlemlerinde başvuru ve satış...