4077 sayılı

4077 sayılı kanun

23 Şubat 1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 8 Mart 1995 tarihinde 22221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Kanun kapsamında yer alan hükümler...

4077 sayılı tüketicinin

4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 10/b maddesi!

Yargıtay tarafından alınan konut kredisi dosya masrafının ödenmesine ilişkin karar 21 Şubat 2007 tarihinde yapılan değişikliğin yapıldığı 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 10/b maddesi kapsamında...

3385 sayılı kanun

3385 sayılı kanun gereği yapılacak uygulamalara dair yönetmelik!

Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İşyerlerinin Mülkiyetlerinin Devredilmesi Hakkında 3385 sayılı Kanun Gereği Yapılacak Uygulamalara Dair Yönetmelik kapsamında yer alan hükümler bu haberde...

3091 Sayılı Kanun a

3091 Sayılı Kanun'a göre zilyetliğe müdahale!

3091 Sayılı Kanun'a göre zilyetliğe müdahale nasıl yer alıyor? Zilyetliğe müdahale ve tecavüz sayılan durumlar hangi alanlarda nasıl belirlenmiş merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz..

Tüketicinin Korunması Hakkında

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun!

23 Şubat 1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 8 Mart 1995 tarihinde 22221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Kanun kapsamında yer alan hükümler...

4077 sayılı tüketicinin

4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 10/b maddesi!

Yargıtay tarafından alınan konut kredisi dosya masrafının ödenmesine ilişkin karar 21 Şubat 2007 tarihinde yapılan değişikliğin yapıldığı 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 10/b maddesi kapsamında...

3030 Sayılı Kanun

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği!

12 Ağustos 1987 tarihinde ve 19542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği kapsamında yer alan hükümler, yönetmeliğin tam metni ile haberimizde...

Konut kredisinde sigorta

Konut kredisinde sigorta zorunluluğu ortadan kalkacak!

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı için bilgilendirme toplantısı yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı konut kredisi kullananların hayat sigortası zorunluluğu olmayacağını belirtti...

6570 sayılı kanun

6570 sayılı kanun kalktı mı?

Gayrimenkul kiraları hakkında kanun olan ve 1955 yılının Mayıs ayında kabul edilen 6570 sayılı kanun kalktı mı?

6570 sayılı kanun

6570 sayılı kanun yürürlükte mi?

1955 yılının Mayıs ayı içerisinde kabul edilen gayrimenkul kiraları hakkında kanun olan 6570 sayılı kanun yürürlükte mi?


4077 sayılı kanun

4077 sayılı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası : 4077 

Kabul Tarihi : 23/2/1995 

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 


BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, (...)1kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve 

güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. 


Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında 

tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.

 

Tanımlar 

Madde 3 – (Değişik: 6/3/2003-4822/3 md.) Bu Kanunun uygulamasında; 

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 

c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss