442 sayılı köy

442 sayılı köy kanunu

Köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği 31 Aralık 1987 tarihinde 19681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, 20 Mayıs 1987 tarih ve 3367 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili yasal hususlar düzenleniyor...

Köy

Köy Kanunu!

442 sayılı Köy Kanunu 7 Nisan 1924 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre nüfusu iki binden aşağı yurtlara köy; nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olanlara kasaba ve yirmi binden çok nüfusu olanlara şehir deniyor...

Köy yerleşme alanı

Köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği!

Köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği 31 Aralık 1987 tarihinde 19681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, 20 Mayıs 1987 tarih ve 3367 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili yasal hususlar düzenleniyor...

Köy İçme Suları

Köy İçme Suları Hakkında Kanun!

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun, 16 Mayıs 1960 tarihinde 10506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunda, Köy İçme Suyu ile ilgili yasal hükümlere yer veriliyor...

Köy korucuları

Köy korucuları yönetmeliği!

Köy korucuları yönetmeliği 01 Temmuz 2000 tarihinde 24096 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, köy korucularının işe alınması, görev alanlarının belirlenmesi, görevleri ile ilgili esaslar bulunuyor..

Köy Kanununda ve

Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2 Haziran 2007 Cumartesi günü 26540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Köy Kanununda yapılan yasal değişiklikler...

Köy

Köy Kanunu!

442 sayılı Köy Kanunu 7 Nisan 1924 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre nüfusu iki binden aşağı yurtlara köy; nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olanlara kasaba ve yirmi binden çok nüfusu olanlara şehir deniyor...

TOKİ,  Köy şehirler

TOKİ, "Köy şehirler" kuruyor

TOKİ, köy yaşantısını cazip kılmayı amaçlayan ''Tarımköy Projesi'' kapsamında 20 ilde yaklaşık 3 bin 500 tarım konut inşa etti.

Siirt in Başkanı, 62

Siirt'in Başkanı, 62 villalık 'özel köy'ünü TOKİ'ye yaptırdı

Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül, TOKİ'nin 'Tarım Köy Projesi'ni ailesine özel köy yaptırmakta kullandı. Mervan Gül'ün doğum yeri Bostancık'ta yapılan üçer katlı 62 konuttan 40'ı aynı soyadı taşıyan kişilere satıldı. 17'sini Mervan Gül'ün anne tarafından

352 YTL taksitle

352 YTL taksitle satılan TOKİ Küçükçekmece Göl Konutları`na 442 başvuru

TOKİ'nin Küçükçekmece'de 4 Şubat'ta satışa çıkardığı Göl Konutları'na üçüncü günün sonunda 442 başvuru yapıldı.


442 sayılı köy kanunu

442 sayılı köy

KÖY YERLEŞME ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK


Madde 1 - Amaç


Bu yönetmelik, 18/3/1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa 7 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 20/5/1987 tarih ve 3367 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili hususları düzenler.


Madde 2 - Kapsam


6831 sayılı Orman, 2634 sayılı Turizm Teşvik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, 1051 sayılı Kanunla değişik 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunları ek ve tadilleri kapsamına giren sahaların dışında; köylerde köy yerleşme alanlarının tespit edilmesi, köy yerleşme planlarının yapılması, köy yerleşme alanı tespit komisyonunun teşkili ile karar verme ve çalışma esasları, ihtiyaç sahiplerinde aranacak nitelikler, arsaların rayiç bedel tayini, satış ve tesciller, devir...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss