6570 sayılı kanun

6570 sayılı kanun kalktı mı

Gayrimenkul kiraları hakkında kanun olan ve 1955 yılının Mayıs ayında kabul edilen 6570 sayılı kanun kalktı mı?

3385 sayılı kanun

3385 sayılı kanun gereği yapılacak uygulamalara dair yönetmelik!

Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İşyerlerinin Mülkiyetlerinin Devredilmesi Hakkında 3385 sayılı Kanun Gereği Yapılacak Uygulamalara Dair Yönetmelik kapsamında yer alan hükümler bu haberde...

3091 Sayılı Kanun a

3091 Sayılı Kanun'a göre zilyetliğe müdahale!

3091 Sayılı Kanun'a göre zilyetliğe müdahale nasıl yer alıyor? Zilyetliğe müdahale ve tecavüz sayılan durumlar hangi alanlarda nasıl belirlenmiş merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz..

Ev sahibi apartman

Ev sahibi apartman hukuku!

Ev sahibi apartman hukuku Anayasamız ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'un bağlayıcı hükümleri ile çerçeveleniyor. Anayasaya göre devlet şehirlerin çevresel özellikleri doğrultusunda toplu konut üretimine destek veriyor...

Yeni kira

Yeni kira kanunu!

Kira ile ilgili yasal düzenlemeleri kapsayan 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, 6010 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununa göre yürürlükten kaldırıldı. İşte yeni kira kanunu...

3030 Sayılı Kanun

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği!

12 Ağustos 1987 tarihinde ve 19542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği kapsamında yer alan hükümler, yönetmeliğin tam metni ile haberimizde...

Bazı Kanunlar hükmünde

Bazı Kanunlar hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun!

11 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Kamulaştırma Kanunu ile ilgili değişikliklere de yer veriliyor...

6570 sayılı kanun

6570 sayılı kanun kalktı mı?

Gayrimenkul kiraları hakkında kanun olan ve 1955 yılının Mayıs ayında kabul edilen 6570 sayılı kanun kalktı mı?

6570 sayılı kanun

6570 sayılı kanun yürürlükte mi?

1955 yılının Mayıs ayı içerisinde kabul edilen gayrimenkul kiraları hakkında kanun olan 6570 sayılı kanun yürürlükte mi?


6570 sayılı kanun kalktı mı

6570 sayılı kanun

6570 sayılı kanun kalktı mı?

1955 yılının Mayıs ayında kabul edilen Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun olan 6570 sayılı kanun kalktı mı sorusunun yanıtı haberimizde bulunuyor. Bu kanun içeriğinde kiracı ile ev sahibi arasındaki hukuka ilişkin hükümleri barındırıyor.


6570 sayılı kanun kalktı mı?

6570 sayılı kanun, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkındaki kanunda belirtilen hükümlere göre yürürlükten kalktı.


1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren 6101 sayılı kanununda bulunan; 6570 sayılı kanuna ilişkin hükümler madde 10 ve geçici madde 1'de belirtilmişti;


Yürürlükten kaldırılan kanun

MADDE 10 –  18/5/1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.


GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 6570 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca açılmış ve henüz karara bağlanmamış olan davaların, sulh hukuk...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss