6785 sayılı İmar

6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

2981 sayılı İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 18335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

İmar planı yapma

İmar planı yapma yetkisi olan kurumlar!

9 Mayıs 1985 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3194 Sayılı İmar Kanun hükümlerine göre hangi kurumlar imar planı yapma yetkisine sahiptir? İşte imar planı yapma yetkisi olan kurumlar...

İmar Kanunu kapsamı

İmar Kanunu kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği!

3030 sayılı İmar Kanunu kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 02 Eylül 1999 tarihinde 23804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yapılan değişiklikler...

İmar Kanunu ile

İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılar!

2981 sayılı İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 18335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

İmar Kanunu aykırılık

İmar Kanunu aykırılık cezaları!

3194 sayılı İmar Kanunuda yer alan hükümlere göre imar mevzuatına aykırı olarak tespit edilen işlere, işin niteliğine ve aykırılık derecesine göre ceza veriliyor. İşte İmar Kanunu aykırılık cezaları...

Ankara Pursaklar  da

Ankara Pursaklar 'da uygulama imar planı değişikliği yapılacak!

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ankara Pursaklar 'daki uygulama imar planı değişikliğini 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, 30 gün süreyle askıya çıkardı...

6785 Sayılı İmar

6785 Sayılı İmar Kanununda değişiklik!

İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 3 Aralık 2003 tarihinde kabul edildi...

3194 Sayılı İmar

3194 Sayılı İmar Kanunu!

9 Mayıs 1985 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümleri için haberimizi inceleyebilirsiniz...

İmar Kanunu nda devrim

İmar Kanunu'nda devrim niteliğinde değişiklikler geliyor!

‘3194 Sayılı İmar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Taslağı’yla emsal artışları yeniden düzenlenecek, ruhsat alımları kolaylaşacak. 30 günlük ruhsat süresi, 6 güne indirilecek...


6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

6785 sayılı İmar

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN  


 Kanun Numarası : 2981

 Kabul Tarihi : 24/2/1984

 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1984 Sayı : 18335

 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 36


BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve İstisnalar

 

Amaç:

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütünyapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve

duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir,

 

Kapsam:

Madde 2 – Bu Kanun; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen yerlerdeki bütün

yapıları kapsar;

 a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar,

 b) 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss