7269 sayılı

7269 sayılı Kanun

Afetler sebebiyle edinilen bina arsa ve arazilerden arta kalanların değerlendirilmesine dair yönetmelik 14 Ekim 1985 tarihinde 18898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmelikteki yasal hükümler...

Bayındırlık ve İskan

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü gelirleri!

Afet harcamaları için kullanılan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü gelirlerinden yıl içerisinde kullanılmayan tutarlar ertesi yıl bütçesine devrediliyor. İşte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü gelirleri...

3385 sayılı kanun

3385 sayılı kanun gereği yapılacak uygulamalara dair yönetmelik!

Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İşyerlerinin Mülkiyetlerinin Devredilmesi Hakkında 3385 sayılı Kanun Gereği Yapılacak Uygulamalara Dair Yönetmelik kapsamında yer alan hükümler bu haberde...

3091 Sayılı Kanun a

3091 Sayılı Kanun'a göre zilyetliğe müdahale!

3091 Sayılı Kanun'a göre zilyetliğe müdahale nasıl yer alıyor? Zilyetliğe müdahale ve tecavüz sayılan durumlar hangi alanlarda nasıl belirlenmiş merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz..

3030 Sayılı Kanun

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği!

12 Ağustos 1987 tarihinde ve 19542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği kapsamında yer alan hükümler, yönetmeliğin tam metni ile haberimizde...

Bazı Kanunlar hükmünde

Bazı Kanunlar hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun!

11 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Kamulaştırma Kanunu ile ilgili değişikliklere de yer veriliyor...

6570 sayılı kanun

6570 sayılı kanun kalktı mı?

Gayrimenkul kiraları hakkında kanun olan ve 1955 yılının Mayıs ayında kabul edilen 6570 sayılı kanun kalktı mı?

6570 sayılı kanun

6570 sayılı kanun yürürlükte mi?

1955 yılının Mayıs ayı içerisinde kabul edilen gayrimenkul kiraları hakkında kanun olan 6570 sayılı kanun yürürlükte mi?

İmar planında TOKİ

İmar planında TOKİ ve ÖİB'ye süper yetki

Büyük gayrimenkul satışlarının önünü açacak 5793 sayılı kanun yürürlüğe girdi.

Dernek ve vakıf

Dernek ve vakıf gayrimenkullerinin kiralanmasında vergi kesintisi

Buna göre, mazbut vakıflar (Mazbut vakıflar; Cumhuriyet öncesinde kurulmuş olan ve 2762 sayılı Kanun ile idaresi ve denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen ve tek başlarına tüzel kişiliği bulunmayan vakıflardır) hariç olmak üzere vakıflara yapılan


7269 sayılı Kanun

7269 sayılı

AFETLER SEBEBİYLE EDİNİLEN BİNA ARSA VE ARAZİLERDEN ARTA KALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK


Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; 7269 Sayılı Kanun veya afete dair hükümler taşıyan diğer kanunlara göre iktisap olunan arsa veya araziler ile yapılan veya yaptırılan binalardan türlü sebeplerle artakalanların değerlendirilmesi olup buna ait uygulamanın esaslarını kapsar.


Dayanak

Madde 2- Bu yönetmeliğin dayanağı 15/5/1959 tarih ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 4/4/1985 tarih ve 3177 Sayılı Kanunla değiştirilen 31. maddesidir.


Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 3-  Bu yönetmelikte anılan tanımlar aşağıdadır;

a) Bina: Bir veya birden fazla konut veya işyeri ihtiva eden yapıdır.

b) Yer: Olmuş veya olması muhtemel genel hayata etkili afete maruz, köy mülki hudutları veya şehir ve kasabalarda belediye ve mücavir alan hudutları...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss