acele kamulaştırma bedeli


acele kamulaştırma bedeli

acele kamulaştırma


Kamulaştırma Kanunu'na göre acele kamulaştırma davaları açılabiliyor. Bu davalarda amaç, kamulaştırmayı yapacak kurumun kamu yararını gözettiği için uygulamanın gecikmesini önlemek oluyor.


Süreç nasıl işliyor?

Acele kamulaştırma davası açıldığı durumlarda, öncelikle mahkeme bir bilirkişi kurulu atıyor. Böylelikle taşınmazın acele el koyma bedeli belirleniyor. Daha sonra ise kamulaştırma yapacak kuruma belirlenen bedelin mal sahibinin hesabına bloke etmesi için zaman tanınıyor. Kurumun bedeli yatırmasını takiben mahkeme taşınmaza acele el konması kararını alıyor.


Dava sonrası...

Sürecin yukarıdaki gibi işlediği acele el koyma davasından sonra kamulaştırmayı gerçekleştirecek kurum mal sahibiyle satın alma usulü yöntemi konusunda anlaşmaya gitmeye çalışacaktır. Ancak bundan sonuç alamazsa, Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasını açacaktır.


Kısmi kamulaştırma nedir?

Acele kamulaştırma nedir? dedikten sonra kısmi kamulaştırmanın ne demek olduğuna da değinelim. Kamulaştırmayı yapacak kurumun, el koyduğu taşınmazın...