X Reklamı Kapat

X Reklamı Aç

aciz belgesi

aciz belgesi örneği

Aciz vesikası nedir?: İcrada alacaklı alacağının tamamını alamamışsa, kalan miktar için kendisine verilen vesika "Aciz vesikası" olarak tanımlanıyor. İşte İcra ve İflas Kanununda yer alan esaslar...

Emlak görme belgesi

Emlak görme belgesi örneği!

Emlak görme belgesi, satım veya kira sözleşmesi yapılmadan önce alıcı veya kiracı tarafından görüldüğünü ve dolayısıyla aracılık hizmetinin verildiğini gösteren belge oluyor. Söz konusu emlak görme belgesi örneği aşağıda yer alıyor...

Konutta kalanlara ait

Konutta kalanlara ait kimlik bildirme belgesi!

14944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre, konutta kalanların kimliklerini bildirmeleri gerekiyor. İşte konutta kalanlara ait kimlik bildirme belgesi örneği...

Hiçbir Geliri Olmayanların

Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi!

Emlak vergisi muafiyet sahiplerinin belediyeye hiçbir geliri olmadığını belgelendirmeleri gerekiyor. Bunun için belediyeye verilmesi gereken Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi örneği haberimizde yer alıyor...

Muvafakatname 1 belgesi

Muvafakatname 1 belgesi örneği!

Muvafakatname 1 belgesi bir arazinin tarımsal amaçlı olarak kullanımına izin verilmesi halinde düzenleniyor. Bu durumlarda düzenlenmesi gereken muvafakatname 1 belgesi örneği için haberimize giriş yapabilirsiniz...

Isı ihtiyacı kimlik

Isı ihtiyacı kimlik belgesi nedir?

Yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulan Isı ihtiyacı kimlik belgesi nedir, yanıtı ve ısı ihtiyacı kimlik belgesi örneği için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Yapı kooperatifi yetki

Yapı kooperatifi yetki belgesi örneği!

Konutların üyelere tahsisi için tapu müdürlüğünden istenen belgeler arasında yer alan "Yapı kooperatifi yetki belgesi örneği" için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Müteahhitlik belgesi dilekçe

Müteahhitlik belgesi dilekçe örneği!

Gerçek ve tüzel kişiler için "Müteahhitlik belgesi dilekçe örneği" ve detaylarını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz...

Yapı Kullanma İzin

Yapı Kullanma İzin Belgesi dilekçe örneği!

Yapıların yasal olarak kullanılabilmesi için yapı kullanma izin belgesi alınması gerekiyor. Yapı Kullanma İzin Belgesi dilekçe örneği ve detayları haberimizde...


aciz belgesi örneği

aciz belgesi

Aciz vesikası nedir?

İcrada alacaklı alacağının tamamını alamamışsa, kalan miktar için kendisine verilen vesika "Aciz vesikası" olarak tanımlanıyor.


Bir diğer ifade ile aciz belgesi, borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair icra dairesi tarafından verilen resmi belge olarak karşımıza çıkıyor. Aciz vesikası ile ilgili kanun hükümleri şu şekilde sıralanıyor:


Borç ödemeden aciz vesikası: 

Madde 105 – Haczi kabil mal bulunmazsa haciz tutanağı 143 üncü maddedeki aciz vesikası hükmündedir. 

 

İcraca takdir edilen kıymete göre haczi kabil malların kifayetsizliği anlaşıldığı surette dahi tutanak muvakkat aciz vesikası yerine geçerek alacaklıya 277 nci maddede yazılı hakları verir. 


Madde 143 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.) 

(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/40 md.) Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss