adana kentsel dönüşüm


adana kentsel dönüşüm

adana kentsel

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin birinci unsurunun modern kentleşme olduğunu belirterek, "Yerel yönetimler, kentin gereksinimlerini karşılayacak planlara yoğunlaşmalı ve Adana'yı her alanda gelişmeye açık hale getirmelidir" diye konuştu. 

ATO, kuruluşunun 120. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında, "Adana'nın Geleceği ve Yeni Kent Modeli" konulu panel düzenliyor. Kentsel Strateji Platformu işbirliğiyle, 21 Ekim 2014 Salı günü saat 13.00'da HiltonSA Oteli Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek panele konuşmacı olarak şehir plancıları A. 

Faruk Göksu ile Sıla Akalp katılacaklar. 

Paneli, Adana'daki kentsel düzenlemelerin ekonomik gelişimi de kapsaması gerektiğine dikkat çekebilme amacıyla düzenlediklerini ifade eden ATO Başkanı Atila Menevşe şunları söyledi: "Müthiş bir potansiyele sahip olan Adana ekonomisi, imar planlarının sektörel gelişimleri yeterince dikkate alınmadığı için sıkıntılar yaşıyor. 

Ayakkabıcılıkta Türkiye'nin en...