Adres beyanı cezası itiraz

 • Adres beyanı cezası
  Adres beyanı cezası itiraz
  2014-03-13 13:48:57
  Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde idari yaptırım kararına esas savunmanın kişiye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ilçe nüfus müdürlüğüne bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi gerekiyor. İşte adres beyanı cezasına itiraz esasları
 • Adres beyanı cezasına
  Adres beyanı cezasına itiraz!
  2014-03-13 13:48:57
  Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde idari yaptırım kararına esas savunmanın kişiye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ilçe nüfus müdürlüğüne bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi gerekiyor. İşte adres beyanı cezasına itiraz esasları
 • Yurt dışında yaşayanların
  Yurt dışında yaşayanların adres beyanı!
  2014-03-13 11:43:27
  Kişilerin yerleşim yeri ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor. Peki, yurt dışında yaşayan vatandaşlar nasıl beyan verecek? İşte yurt dışında yaşayanların adres beyanı esasları...
 • İnternet üzerinden adres
  İnternet üzerinden adres beyanı nasıl yapılır?
  2014-03-13 11:30:30
  Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor. Bu bildirim internetten de yapılabiliyor. Peki, internet üzerinden adres beyanı nasıl yapılır? İşte yanıtı...
 • Adres beyanı nereye
  Adres beyanı nereye yapılır?
  2014-03-13 10:42:26
  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınıyor. Buna göre adres beyanı nereye yapılır? Adres beyanı nasıl yapılır?
 • Mal beyanı vermeme
  Mal beyanı vermeme cezası!
  2014-03-10 11:16:24
  Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre mal beyanı vermeme cezası kapsamında bildirim vermesi zorunlu olan ancak beyanda bulunmayanlar için Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluyor..
 • Adres beyanı için
  Adres beyanı için gereken belgeler!
  2013-12-24 11:18:02
  Beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge isteniyor mu? Muhtarlıklara adres beyanı bildirme yükümlülüğü var mıdır? İnternet üzerinden adres beyanı nasıl yapılır? İşte adres beyanı için gereken belgeler...
 • Veraset beyanı cezası
  Veraset beyanı cezası nedir?
  2013-10-18 00:55:28
  Vefat halinde mirasçılara kalan malların veraset beyanının yapılmaması durumunda veraset beyanı cezası nedir? Mirasçıları ne gibi cezai yaptırımlar bekliyor? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.
 • Beyan ne demektir?
  Beyan ne demektir? Beyan nasıl yapılır?
  2013-04-05 17:46:57
  Mal beyanı, adres beyanı, emlak beyanı gibi terimlerde karşımıza çıkan beyan ne demektir? Beyan nasıl yapılır?

Adres beyanı cezası itiraz

Adres beyanı cezası

Adres beyanı cezasına itiraz!

Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde idari yaptırım kararına esas savunmanın kişiye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ilçe nüfus müdürlüğüne bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi gerekiyor.


Aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.  


Adres Beyanında bulunmama cezası 2014..

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, 2014 yılı için adres bildirimlerinin süresi içinde yapılmaması halinde 436,00 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde ise, 875,00 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.


Adres Bilgisini almaya yetkili kişiler kimlerdir?

1-Adres Bilgisini;

a) Bakanlık,

b) Kurumlar,

c) Kaydın sahipleri,

d) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde...