adres değişikliği bildirimi


adres değişikliği bildirimi

adres değişikliği

Adres değişikliği nasıl yapılır?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara (su idaresi gibi) ya da dış temsilciliklere bildirilir.


Yukarıda da belirttiğimiz gibi adres değişikliği bildirim süresi yirmi beş iş günü olarak belirleniyor. Peki ikamet tezkeresine sahip yabancılar adres değişikliklerine ilişkin beyanlarını nereye bildirebilirler?


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8 inci maddesi ve Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yabancılar, yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüğüne bildirirler.


Yurt dışında yaşayan vatandaşlar adres beyanında nasıl bulunabilir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 inci maddesinin ikinci fıkrası “Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır....