ağaoğlu 1453


ağaoğlu 1453

ağaoğlu

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklama şöyle;


MASLAK 1453 OLARAK BİLİNEN KENT SUÇU PROJESİNDE YÜRÜTME DURDURULDU


Odamızın açtığı dava sonucu kamuoyunda Maslak 1453 olarak bilinen inşaat projesinin yasal dayanağı olan ve 16.09.2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nca onaylanan Şişli İlçesi Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları`nın yürütmesi Danıştay Altıncı Daire`nin aldığı 26.03.2014 ve 2012/4412 sayılı kararla durdurulmuştur. 


Daha önce TOKİ tarafından hazırlanarak onaylanan 11.08.2010 tasdik tarihli "İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları" ile son derece ayrıcalıklı imar hakları getirilerek kamu yararı ve şehircilik ilkelerine aykırı bir biçimde bölge yapılaşmaya açılmıştı. Odamız tarafından dava konusu edilen bu planlara yönelik, yargılama sürecinde haklılığımızı...