ağrı patnos kentsel dönüşüm alanları


ağrı patnos kentsel dönüşüm alanları

ağrı patnos kentsel

Ağrı İli, Patnos İlçesinde bulunan bazı bölgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 4/1/2013 tarihli ve 43 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2'nci maddesine göre, riskli alan ilan edildi.


Riskli alan ilan edilen bölgelerin krokisini görüntülemek için