Ahmet Ertaş Iğdır


Ahmet Ertaş Iğdır

Ahmet Ertaş

T.C. MERKEZ/IĞDIR İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

2012/69 TLMT.


Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafi:

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin vasıfları;


TAŞINMAZLARIN CİNSİ VE VASIFLARI:


A1 Taşınmaz İğdır ili Merkez Baharlı Mah. 2106 ada 8 parselde bodrum+zemin+3 normal kat+teras katlı betonarme yapının zemin katında bulunan 1 bağımsız bölüm numaralı dükkândır. Değerlemeye konu dükkânın olduğu parsel 3052,37 m2 alanlıdır. Dükkân 59,40 m2 alanlı olup, 299,68 m2 alanlı eklenti deposu vardır. 74/3059 arsa payına sahiptir. Hissesine 73,84 m2 arsa payı düşmektedir. Değerlemeye konu gayrimenkul Tansu Çiller Caddesi üzerindeki (Vali Yolu olarak bilinen cadde) Vali Kona- ğı’m 150 metre geçtikten hemen sonra sağ kolda bulunan Ahmet ERTAŞ sitesindeki A blok olarak bilinen binanın zemin katında bulunmaktadır. Her türlü elektrik, su, kanalizasyon vb. yeraltı ve yerüstü...