ahşap binalar


ahşap binalar

ahşap

İnşaat nevilerine göre binalar!

Binalar farklı yönlerden birçok kategoriye ayrılabiliyor. Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzük kapsamında binaların inşaat nevilerine göre ayrımı ve binaların inşaat sınıflarına göre ayrımı hakkında yasal hükümlere yer veriliyor.


Söz konusu hükümler 15 Mart 1972 tarihinde 14129 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzük'te 9 ve 10. maddede;


Binaların inşaat nevilerine göre ayrımı:

Madde 9 – Binalar, taşıyıcı sistemleri esas alınmak suretiyle inşaat nevilerine göre aşağıdaki gruplara ayrılır: 

1 - Çelik karkas, 

2 - Betonarme karkas, 

3 - Yığma kagir,

4 - Yığma yarı kagir, 

5 - Ahşap,

6 - Taş duvarlı (çamur harçlı), 

7 - Gecekondu tarz ve vasfında, 

8 - Kerpiç ve diğer basit binalar,


Binaların inşaat sınıflarına göre ayrımı: 

Madde 10 – Binalar, aşağıdaki sınıflara ayrılır:

1 -...