alaçatı belediyesi ihaleleri


alaçatı belediyesi ihaleleri

alaçatı belediyesi

1.       İhale:

Alaçatı liman mevkii 29L-II-III Pafta, 4337 ada, 3 parselde

kayıtlı 373/43421 arsa paylı 1.kat meskenin (N Blok 7 nolu B.B) 28886 sayılı

yasanın 45.maddesi gereği açık arttırma suretiyle satışı yapılacak. Bedeli 583 bin

TL olan meskenin geçici teminat bedeli 17 bin 490 TL olarak belirlendi.

İhale 17 Ağustos 2012 tarihinde saat 14:40’da Belediye

Meclis Salonu’nda, Belediye encümeni huzurunda yapılacak.

İhale şartnamesi Belediyesi Fen işleri müdürlüğünde

görülebilir ve aynı adresten 100 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye

katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.

2.       İhale:

Alaçatı Liman mevkii 29 L-II-III pafta, 4337 ada, 3 parselde

kayıtlı 400/43421 arsa paylı Zemin + 1.kat dubleks meskenin...