Aliağaya termik santral izni


Aliağaya termik santral izni

Aliağaya termik santral

Yaşam alanlarının bitişiğinde termik santraller işletilmesine tepki gösteren Karşıyaka ve Foça'daki yerel yönetimler, bir Azerbaycan şirketinin Aliağa'ya konuşlandırmak istediği yeni bir termik santrale karşı da yasal haklarını kullanacağını duyurdu. Karşıyaka ve Foça belediyeleri, söz konusu yatırım için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliğine, askı süresinde itiraz etti. İstemlerinin dikkate alınmaması durumunda yargıya başvuracaklarını bildirdi. 


Aliağa Paşa Çiftliği bölgesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirke tinin (SOCAR) liman, termik santral, rafineri gibi projelerini hayata geçirebilPaşa Çiftliği'ndeki SOCAR arazisi, termik santral yapımına olanak sağlayacak biçimde 'özel proje alanı' ilan edildi. Karşıyaka ve Foça belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliğine itiraz etti. 


mesi ve var olan petrokimya tesisinin geliştirilmesi için tahsisli 'Özel Proje Alanı'nın, 1436 hektarlık bölümünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...