amortisman oranı nedir

 • amortisman oranı
  amortisman oranı nedir
  2013-06-04 14:39:40
  Binalarda amortisman nedir, amortisman oranları ne ifade ediyor? Yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Mirasta saklı pay
  Mirasta saklı pay oranı nedir?
  2014-10-20 16:51:55
  Medeni Kanun gereğince, mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan mirasbırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabiliyor. Peki, mirasta saklı pay oranı nedir?
 • Konut kiralarında artış
  Konut kiralarında artış oranı nedir?
  2014-10-03 15:24:56
  Konut kiralamalarında yasal olarak, kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor. Peki, konut kiralarında artış oranı nedir? Konut kiralarında artış nasıl yapılır? İşte yanıtı..
 • Kira sözleşmesinde damga
  Kira sözleşmesinde damga vergisi oranı nedir?
  2014-10-02 17:21:40
  Damga vergisi, kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergiye deniyor. Peki, kira sözleşmesinde damga vergisi oranı nedir? Kira sözleşmesinde damga vergisi ne kadardır?
 • 2014 kira artış
  2014 kira artış oranı nedir?
  2014-09-26 17:38:30
  Kira hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu madde 344 gereğince; mesken kiralamalarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan oranlar kullanılıyor. Peki, 2014 kira artış oranı nedir? İşte yanıtı..
 • Konutta KDV oranı
  Konutta KDV oranı nedir?
  2014-09-05 16:22:56
  Konutta KDV oranı uygulamaları hakkında; KDV'yi metrekare yerine, metrekare birim fiyatına göre alma kararı ile gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başlamıştı. Buna göre konutta KDV oranı nedir?
 • Tapuda ifraz harcı
  Tapuda ifraz harcı oranı nedir?
  2014-07-24 15:01:00
  Tapuda ifraz işlemi tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesine deniyor.Peki, tapuda ifraz harcı oranı nedir?
 • Konut satışında KDV
  Konut satışında KDV oranı nedir?
  2014-06-23 14:29:00
  Maliye Bakanlığı; 01/01/2013-28515 tarih ve nolu resmi gazetede yayınlanan 2012/4116 Sayılı BKK ile KDV uygulamasına yönelik değişikliklere yer verdi. Buna göre konut satışınsa KDV oranı nedir?
 • Taks oranı
  Taks oranı nedir?
  2014-06-20 16:47:07
  Taban alanı katsayısı olarak ifade edilen TAKS, inşaatı yapılacak bir yapının taban alanının ne kadar olması gerektiğini belirliyor. Taks nasıl hesaplanıyor? Taks oranı nedir?
 • Evin amortisman
  Evin amortisman oranı!
  2014-03-12 10:36:44
  Amortisman; binalarda duran bir malın yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesi olarak tanımlanıyor. Peki evin amortisman oranı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...
 • Kentsel sit alanlarının,
  Kentsel sit alanlarının, arkeolojik ve tarihi sit alanlarına oranı nedir?
  2014-02-10 17:26:38
  Türkiye'de kaç tane kentsel sit alanı var? Türkiye'de ne kadar arkeolojik sit alanı bulunuyor? Ülkemizdeki tarihi sit alanı sayısı nedir? Kentsel sit alanlarının, arkeolojik ve tarihi sit alanlarına oranı nedir? İşte cevaplar...
 • Merkez Bankası marjinal
  Merkez Bankası marjinal fonlama oranı nedir?
  2014-01-29 10:13:00
  Türkiye Cumhutiyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklamalarına göre marjinal fonlama oranı ise; yüzde 7,75'ten yüzde 12'ye çıktı. Peki, Merkez Bankası marjinal fonlama oranı nedir?
 • Amortisman çarpanı
  Amortisman çarpanı nedir?
  2013-12-05 09:00:25
  Binalarda duran bir malın yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesi olarak tanımlanıyor. Peki amortisman çarpanı nedir? 2013 yılına ait amortisman oranları nelerdir?
 • Yıllık kira artış
  Yıllık kira artış oranı nedir?
  2013-10-03 12:09:09
  Kiralama işlemlerinde bir yıllık sürenin dolması halinde, gündeme konu olan husu "Yıllık kira artış oranı" oluyor. Buna göre yıllık kira artış oranı nedir? Yıllık kira artış oranı nasıl hesaplanır?

amortisman oranı nedir

amortisman oranı

Amortisman nedir?

Amortisman, binalarda duran bir malın yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesini ifade ediyor. Amortisman oranı ise, yıpranma payı anlamına geliyor.


Değer kaybı olarak da nitelendirilen amortisman için devlet tarafından her yıl sonunda, bir sonraki yıla ilişkin amortisman hesaplamalarına dahil edilecek tutarlar belirleniyor. Belirlenen bu tutarlara ise amortisman sınırı deniyor.


Söz konusu amortisman sınırı, genellikle fatura düzenleme sınırıyla aynı sınırlarda oluyor. Amortisman oran hesaplamalarında KDV tutarı hariç tutuluyor. Bu tutar her yılın sonun VUK Tebliğleri ile ilan ediliyor.


VUK’un 315. maddesine göre mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığınca iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden amortisman hesaplaması yapmaları gerekiyor.


Amortisman Ayırma Şartları

İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması

Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz...