amortisman oranı nedir


amortisman oranı nedir

amortisman oranı

Amortisman nedir?

Amortisman, binalarda duran bir malın yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesini ifade ediyor. Amortisman oranı ise, yıpranma payı anlamına geliyor.


Değer kaybı olarak da nitelendirilen amortisman için devlet tarafından her yıl sonunda, bir sonraki yıla ilişkin amortisman hesaplamalarına dahil edilecek tutarlar belirleniyor. Belirlenen bu tutarlara ise amortisman sınırı deniyor.


Söz konusu amortisman sınırı, genellikle fatura düzenleme sınırıyla aynı sınırlarda oluyor. Amortisman oran hesaplamalarında KDV tutarı hariç tutuluyor. Bu tutar her yılın sonun VUK Tebliğleri ile ilan ediliyor.


VUK’un 315. maddesine göre mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığınca iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden amortisman hesaplaması yapmaları gerekiyor.


Amortisman Ayırma Şartları

İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması

Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz...