ankara Emek Elektrik


ankara Emek Elektrik

ankara Emek

Emek Elektrik tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimizin hisseli olarak maliki bulunduğu Ankara İli, Akyurt İlçesi, Saracalar Mahallesinde bulunan 1856 ada 17 parsel no.lu ve 26.826,00 m  yüzölçümlü taşınmaz içerisindeki 2.112,00 m 'lik Hazine hissesinin Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. hissesine isabet eden 963,00 m 'lik kısmının, Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin muvafakatı alınarak T.C. ANKARA VALİLİĞİ Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen 625.950,00.-TL satış bedeli ile 4706 sayılı yasasının 5. Maddesine göre  'ü peşin, kalan kısmına yılık %9 kanuni faiz uygulamak suretiyle en fazla iki yılda 8 eşit taksitle ödenmek suretiyle Şirketimiz tarafından satın alınmasına,


OYBİRLİĞİ İLE KARAR...