ankara gölbaşı satılık arsa


ankara gölbaşı satılık arsa

ankara gölbaşı satılık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan:Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, alanı, kullanım amacı, imar verileri muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazın 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ile peşin mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 06.02.2014 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak; Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi ve taşınmaza ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 1.000,00 TL karşılığında İhale Dosyası almaları zorunludur.

3 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

4...