ankaranın ünlü semtleri


ankaranın ünlü semtleri

ankaranın ünlü
Konut fiyat artış hızı bu bölgelerde daha fazla oldu. Özellikle de Bilkent, Ümitköy, Beysukent, Yaşamkent'in dışında Ankara'nın batı aksında kalan Eryaman, Sincan-Yenikent, Susuz ve Etimesgut..gibi semtler de değerlendi.

Türkiye'nin başkenti olan Ankara, bu özelliğinden dolayı çok önemli bir konuma sahip. Merkezi hükümetin konumlandığı, bürokrasinin üslendiği, askeri kurumların yanında üniversitelerin de yer aldığı Ankara, tüm yönleri ile başkent olmanın ağırlığını taşıyor.
Nüfus yoğunluğu her geçen gün artan Ankara, sahip olduğu il arazisi bakımından Türkiye yüzölçümü içerisinde yüzde 3,19'luk bir paya sahip.
1950'li yıllarla birlikte kırsal kesimden kente olan büyük göçler sonucu, il merkezinde konut edinme önemli bir sorun teşkil ediyor.
Ankara'da Cumhuriyet'in ilk yıllarında kent merkezi Ulus olarak görülüyordu. Çünkü tüm kamu binaları Ulus'taydı. Ancak...