antalya kırcamii imar durumu


antalya kırcamii imar durumu

antalya kırcamii imar

 Kırcami Bölgesi İmar Planı Tespit Çalışmaları
         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
         -"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Kırcami
         bölgesine ilişkin çalışmaları engelliyor şeklinde
         gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır"
         ANKARA (A.A) - 03.11.2011 -

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan, Antalya İli, Merkez İlçesi, Kırcami Bölgesinde, daha önce E:0,80 emsalle  yapılmak istenen ve mahkemece iptal edilen imar planlarının yeniden yapılmak istendiği yönünde çıkan haber üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevre düzeni planlarını izleme ve denetleme görevi kapsamında, söz konusu bölgeye ilişkin imar planı çalışması olup olmadığı yönünde tespit yapılmasının istendiği kaydedildi.

Açıklamada, imar mevzuatı uyarınca ilgili idarelerce yapılan ve yapılacak alt ölçekte planların (nazım ve uygulama imar planı), üst ölçekli plan kararlarına (çevre düzeni planı) uygunluğunun denetlenmesi yönündeki çalışmanın tespit amaçlı...