Apartman aidat yönetmeliği
 • Apartman aidat
  Apartman aidat yönetmeliği
  2013-09-23 15:51:54
  Binada verilen günlük hizmetler karşılığında bina sakinlerinden belli bir miktar aidat ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki bina aidatları nasıl belirlenir? Boş daireye aidat ödemesi yapılır mı?
 • Apartman giderleri
  Apartman giderleri nelerdir?
  2013-09-16 09:52:40
  Apartman dairenizde kiracının oturduğunu farz edelim. Bu durumda kiracı hangi apartman giderlerini karşılar? Kat maliki hangi apartman giderlerini karşılar? Apartman giderleri nelerdir? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Kiracı apartmanda neleri
  Kiracı apartmanda neleri öder?
  2013-09-16 09:29:31
  Kiracılar apartmandaki hangi giderleri ödemekle yükümlü oluyor? Kiracı apartmanda nelerdi öder? Kiracıların apartmandaki sorumlulukları nelerdir? Kat malikinin apartmandaki sorumlulukları nelerdir? Gibi sorularınızın yanıtı bu haberde...
 • Kat maliklerine
  Kat maliklerine ihtarname!
  2013-09-13 10:08:00
  Apartman genel giderlerine katılmayan; aidat borcunu ödemeyen kat maliklerine, apartman yönetimi ihtarname gönderme hakkına sahip. İşte söz konusu borçlu at maliklerine ihtarname gönderilmesi hususu ile ilgili esaslar...
 • Apartman aidat
  Apartman aidat yönetmeliği!
  2013-09-05 15:15:29
  Apartmanın temizliği, bakımı ve diğer giderleri için kat maliklerinden ve kiracılardan apartman aidatı toplanıyor. Aidatın ne kadar toplanacağı, nasıl ve ne zaman toplanacağı usulü, apartman aidat yönetmeliğinde yer alıyor...
 • Apartman yönetiminde
  Apartman yönetiminde aidat!
  2013-11-18 13:54:05
  Apartman yönetiminde aidat nasıl belirlenir? Kimler aidat ödemek ile yükümlü oluyor? İşte apartman aidatı ile ilgili hükümlerin yer aldığı Kat Mülkiyeti Kanunu esasları, bu haberde...
 • Apartman toplantısında oy
  Apartman toplantısında oy hakkı!
  2013-09-23 16:13:52
  Apartman için karar alınan genel kurul toplantılarında kat maliki olmayan; kiracıların alınacak kararlardaki oy hakkı nedir? İşte apartman yönetimi yönetmeliği kapsamındaki apartman toplantısında oy hakkı...
 • Apartman kiracı
  Apartman kiracı yönetmeliği!
  2013-09-17 13:34:09
  Apartman dairesinde kiracı olarak mesken ihtiyacını karşılayan kimselerin kiraya konu olan gayrimenkul ve apartman üzerinde bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Söz konusu hak ve sorumluluklar apartman kiracı yönetmeliği kapsamında bulunuyor...
 • Apartman temizlik
  Apartman temizlik yönetmeliği!
  2013-09-17 12:08:50
  Apartman yöneticisinin görevleri arasında apartman temizliğinin sağlanması ve kontrol edilmesi de yer alıyor. Apartmanda bahçe ve havuzun da olması durumunda bunlar için ayrı yönetim planının hazırlanması gerekiyor...
 • Apartman gürültü
  Apartman gürültü saatleri!
  2013-09-17 10:47:56
  Temmuz 2013'te Apartman Gürültü Yönetmeliği'ne getirilen düzenlemelere göre apartmanda gürültü yasağı ile, apartman gürültü saatleri nde değişiklikler söz konusu. Bu saatlere uymayanları ise para cezasından hapis cezasına kadar yaptırımlar bekliyor...
 • Apartman Gürültü
  Apartman Gürültü Yönetmeliği!
  2013-09-17 10:30:06
  Apartmanda yaşayan kat maliklerinin birbirlerine karşı sorumlulukları bulunuyor. Bu sorumlulukların en başında ise apartman huzur ve refahını bozacak davranışlardan kaçınmak gerekiyor. Bu sorumluluklar, apartman gürültü yönetmeliği kapsamında yer alıyor..
 • Apartman aidat
  Apartman aidat yönetmeliği!
  2013-09-05 15:15:29
  Apartmanın temizliği, bakımı ve diğer giderleri için kat maliklerinden ve kiracılardan apartman aidatı toplanıyor. Aidatın ne kadar toplanacağı, nasıl ve ne zaman toplanacağı usulü, apartman aidat yönetmeliğinde yer alıyor...
 • Apartman yönetimi
  Apartman yönetimi yönetmeliği!
  2013-05-22 14:59:50
  Apartman yönetimi oluşturulması, kuralları ve yönetimin görevleri Apartman Yönetimi Yönetmeliğinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşte Apartman Yönetimi Yönetmeliği...

Apartman aidat yönetmeliği

Apartman aidat

Bina aidatları nasıl belirlenir?

Bina aidatları, kat malikleri toplantısında alınan kararlar doğrultusunda binanın bakım, onarım ve temizlik giderleri ile doğru orantılı olarak belirleniyor.


Söz konusu aidatları, binada ikamet eden tüm kat malikleri ve kiracıların zamanında ödemesi gerekiyor. Kat malikinin bir başka konutta oturması ve söz konusu binada boş dairesinin olması durumunda da yine kat malikinin ana gayrimenkul giderlerine katılması gerekiyor.


Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları

Toplantı zamanı:

Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının...