Apartman Aidatı

 • Apartman
  Apartman Aidatı
  2014-01-22 14:52:00
  Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre tüm kat malikleri ve kiracıların apartman/site giderleri için aidat ödemeleri zorunlu tutuluyor. Peki, riskli yapıdaki dairesini boşaltan malikin aidat yükümlülüğü nedir?
 • Apartman yönetiminde
  Apartman yönetiminde aidat!
  2013-11-18 13:54:05
  Apartman yönetiminde aidat nasıl belirlenir? Kimler aidat ödemek ile yükümlü oluyor? İşte apartman aidatı ile ilgili hükümlerin yer aldığı Kat Mülkiyeti Kanunu esasları, bu haberde...
 • Aidatlardan ev sahibinin
  Aidatlardan ev sahibinin sorumluluğu!
  2013-11-18 09:05:00
  Dairenizi kiraya verdiğinizi farz edelim. Bu durumda apartman veya site aidatı kiracı tarafından ödenmesi gerekiyor. Ancak yine de söz konusu aidatlardan ev sahibinin sorumluluğu da bulunuyor.
 • Bina aidatları nasıl
  Bina aidatları nasıl belirlenir?
  2013-09-23 15:51:54
  Binada verilen günlük hizmetler karşılığında bina sakinlerinden belli bir miktar aidat ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki bina aidatları nasıl belirlenir? Boş daireye aidat ödemesi yapılır mı?
 • Apartman karar defteri
  Apartman karar defteri nasıl doldurulur?
  2013-09-13 14:20:52
  Apartman kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararların, "apartman karar defteri"ne kaydedilmesi gerekiyor. Peki apartman karar defteri nasıl doldurulur? İşte apartman karar defteri ve hazırlanış yöntemi...
 • Apartman aidatı ödeme
  Apartman aidatı ödeme süresi!
  2013-09-05 15:37:40
  Apartmanın kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi gibi giderleri için apartman aidatının ödenmesi gerekiyor. Apartman aidatı ödeme süresi, yönetici veya kat malikleri genel kurulu tarafından belirleniyor...
 • Apartman aidatı kiracıya
  Apartman aidatı kiracıya mı ait?
  2013-09-13 16:00:09
  Apartman ile ilgili yasal düzenlemelere yer verilen kanun hükümlerine göre eğer evde kiracı varsa; apartman aidatı kiracıya mı ait? Kiracı apartman aidatını ödemezse ne olur? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Apartman aidatı
  Apartman aidatı kanunu!
  2013-09-13 15:46:54
  Apartmanın temizlik, bakım ve onarımı gibi giderler için alınan aidat ile ilgili düzenlemelere kanun kapsamında yer veriliyor. Apartman aidatı kanunu hükümlerine göre, tüm maliklerin aidatını zamanında ödemesi gerekiyor...
 • Apartman aidatını kim
  Apartman aidatını kim öder?
  2013-09-05 15:59:06
  Apartmanda ya da konut sitesinde sunulan hizmetlerin karşılığı olarak apartman aidatı alınıyor. Peki apartman aidatını kim öder? Boş daire için apartman aidatı ödenir mi? İşte yanıtı...
 • Apartman aidatı ödeme
  Apartman aidatı ödeme süresi!
  2013-09-05 15:37:40
  Apartmanın kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi gibi giderleri için apartman aidatının ödenmesi gerekiyor. Apartman aidatı ödeme süresi, yönetici veya kat malikleri genel kurulu tarafından belirleniyor...
 • Apartman aidat
  Apartman aidat yönetmeliği!
  2013-09-05 15:15:29
  Apartmanın temizliği, bakımı ve diğer giderleri için kat maliklerinden ve kiracılardan apartman aidatı toplanıyor. Aidatın ne kadar toplanacağı, nasıl ve ne zaman toplanacağı usulü, apartman aidat yönetmeliğinde yer alıyor...
 • Apartman
  Apartman aidatı!
  2013-08-30 14:04:19
  Apartman aidatı, apartmanın hangi giderleri için toplanıyor? Apartman aidatı için ödenmesi gereken ücret, kim tarafından belirleniyor? Apartman aidatı nedir? İşte apartman aidatına dair merak ettikleriniz...
 • Apartman aidatı
  Apartman aidatı gecikme faizi!
  2013-04-16 09:33:33
  Her kat maliki sahibi olduğu konutun ortak gider aidatlarını ödemekle yükümlü. Aksi takdirde aidat ödemeyen her kişi için hukuki takip başlatılabiliyor. Apartman aidatı gecikme faizi için tıklayın...
 • Apartman aidatı ödemek
  Apartman aidatı ödemek zorunlu mu?
  2013-04-05 13:15:42
  Apartmanda sağlanan olanaklardan faydalanılmadığı halde apartman aidatı ödemek zorunlu mu?

Apartman Aidatı

Apartman

Riskli yapıdaki dairesini boşaltan malikin aidat yükümlülüğü!

Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, tüm kat malikleri ve kiracıların apartman/site giderleri için aidat ödemeleri zorunlu tutuluyor.


Aksi takdirde aidat ödemesini yapmayan veya geciktiren apartman sakinleri için yapılacak şikayet üzerine cezai yaptırımlar uygulanabiliyor.


Peki, kentsel dönüşüm projesi kapsamında riskli olarak tespit edilen ve bu yapıdaki dairesini boşaltan malikin aidat yükümlülüğü nedir?


Bilindiği üzere, yapılan tespitler neticesinde riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiriliyor. 


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade ediliyor, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.


Bu süreç içerisinde kat maliklerinden itiraz edilmesi durumunda; itirazları inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi...