apartman genel giderleri nelerdir


apartman genel giderleri nelerdir

apartman genel giderleri

Kat mülkiyetine konu olan apartmanlarda; apartmanın ortak ihtiyaçlarının neler olduğu ile bu ihtiyaçların hangi usul ve ilkeler etrafında ödeneceği sık karşılaşılan sorunlardandır. Birçok komşuluk ilişkisinin özünü tehdit eden(?) boyutu olması nedeni ile "ortak giderler" konusunun düzenlendiği Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci maddesi üzerinde bir kısım açıklamalar yapmak istiyorum.

Apartmanın Ortak Giderleri Nelerdir?

"Ortak gider" kat mülkiyetine konu olan ana taşınmazın varlığı, devamı, onarımı vb. gerekliliklerin yerine getirilmesi için zorunlu her türlü masraftır. Kat Mülkiyeti Kanunu; "genel gider" kavramı etrafında konuyu kavramlaştırmaktadır.

Somut olarak ise, ana taşınmazın; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderleri ile taşınmazın sigorta primleri ile; taşınmazın ortak...