Apartman görevlisinin maaşı


Apartman görevlisinin maaşı

Apartman görevlisinin

Apartman görevlisi maaşı ne kadar?

Apartman görevlilerine ödenecek maaş ile ilgili esaslar, Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde yer alıyor. Yönetmelik hükümlerine göre, apartman görevlisi; anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi oluyor.


Apartman görevlisi maaşı; İş Kanunu hükümlerine ödeniyor. 4857 sayılı İş Kanununda yer alan konut kapıcıları ile ilgili esaslar şu şekilde sıralanıyor:


Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları

MADDE 110. - Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak...